Schrif­te­lijke vragen toegan­ke­lijkheid tram- en OV-haltes voor rolstoel- en scoot­mo­biel­ge­bruikers


Indiendatum: apr. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vorige week verscheen een bericht over een aantal tramhaltes dat niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Mensen met een rolstoel of scootmobiel wordt gevraagd bij een andere halte uit te stappen. Dit is een inbreuk op de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. Mensen met een rolstoel of scootmobiel zouden bij iedere halte moeten kunnen op- en uitstappen, om ervoor te zorgen dat zij niet in hun vrijheid worden beperkt.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving[1] dat een aantal tramhaltes in Den Haag ontoegankelijk is voor rolstoelgebruikers?

2. Welke tramhaltes zijn tot nog toe niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel en/of scootmobiel?

3. Zijn er verder nog haltes van andere openbaar vervoersmiddelen ontoegankelijk voor mensen die gebruikmaken van een rolstoel of scootmobiel? Zo ja, welke haltes zijn dat? En hoe komt het dat deze haltes niet toegankelijk zijn?

4. Welke acties heeft het college van B&W tot nu toe genomen om rolstoelgebruikers te informeren over het feit dat een aantal haltes niet toegankelijk is met de rolstoel?

5. Is het college bereid om de OV-haltes die nog niet toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel of slechtziend zijn op zeer korte termijn aan te pakken, zodat deze wel geschikt worden gemaakt, zonder dat daar groen voor wordt opgeofferd? Zo ja, kan het college dan een plan van aanpak opstellen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen Arjen Kapteijns

Partij voor de Dieren GroenLinks

1 http://www.omroepwest.nl/nieuws/3391662/Aantal-tramhaltes-Den-Haag-ontoegankelijk-voor-rolstoelers

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 21 apr. 2017

De raadsleden mevrouw Teunissen en de heer Kapteijns hebben op 25 april 2017 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Vorige week verscheen een bericht over een aantal tramhaltes dat niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Mensen met een rolstoel of scootmobiel wordt gevraagd bij een andere halte uit te stappen. Dit is een inbreuk op de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. Mensen met een rolstoel of scootmobiel zouden bij iedere halte moeten kunnen op- en uitstappen, om ervoor te zorgen dat zij niet in hun vrijheid worden beperkt.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving[1] dat een aantal tramhaltes in Den Haag ontoegankelijk is voor rolstoelgebruikers?

Het college is bekend met het artikel.

2. Welke tramhaltes zijn tot nog toe niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel en/of scootmobiel?

HTM heeft 3969 haltes in gebruik. Het toegankelijk maken van het OV-systeem is de verantwoordelijkheid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Een groot aantal haltes is reeds toegankelijk voor mensen met een rolstoel en/of scootmobiel. Op https://mrdh.haltescan.nl is aangegeven welke haltes toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking en/of mensen die gebruik maken van een (motorische-)rolstoel. Met deze informatie kunnen reizigers met een beperking zich goed voorbereiden en weet men van te voren op welke wijze voertuigen en halten toegankelijk zijn. Voor het aanpassen van tramhaltes geldt dat trams idealiter vlak langs de stoeprand (in zgn. rechtstand) halteren om het instappen te vergemakkelijken. Er zijn echter situaties waarbij dit om uiteenlopende redenen niet altijd mogelijk is. Als voorbeeld noemen we de haltes in de Loosduinse Hoofdstraat die op dit moment te smal zijn.

3. Zijn er verder nog haltes van andere openbaar vervoersmiddelen ontoegankelijk voor mensen die gebruikmaken van een rolstoel of scootmobiel? Zo ja, welke haltes zijn dat? En hoe komt het dat deze haltes niet toegankelijk zijn?

Zie de antwoorden op de vragen 2 en 5.

4. Welke acties heeft het college van B&W tot nu toe genomen om rolstoelgebruikers te informeren over het feit dat een aantal haltes niet toegankelijk is met de rolstoel?

Zie het antwoord op vraag 2.

5. Is het college bereid om de OV-haltes die nog niet toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel of slechtziend zijn op zeer korte termijn aan te pakken, zodat deze wel geschikt worden gemaakt, zonder dat daar groen voor wordt opgeofferd? Zo ja, kan het college dan een plan van aanpak opstellen? Zo nee, waarom niet?

De Metropoolregio (MRDH) heeft een planning waarop is aangegeven hoe de aanpassing van de haltes verloopt (gereed 2020). Uiteraard is het uitgangspunt dat zo weinig mogelijk groen wordt opgeofferd. Moet er een keuze worden gemaakt omdat er geen andere mogelijkheden zijn dan zal de aanpassing van de halte prioriteit hebben ten koste van het groen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke

1 http://www.omroepwest.nl/nieuws/3391662/Aantal-tramhaltes-Den-Haag-ontoegankelijk-voor-rolstoelers

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Lichtvervuiling

Lees verder

Schriftelijke vragen over vernieling nesten watervogels sloten Monseigneur Nolenslaan 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer