Schrif­te­lijke vragen Licht­ver­vuiling


Indiendatum: apr. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw P.Ch. Krikke,
Vorige week zaterdag, op 25 maart, deden mensen over de hele wereld een uur lang het licht uit: voor de tiende keer was het Earth Hour, om aandacht te vragen voor klimaatverandering en de kwetsbaarheid van onze planeet.1 We zijn er trots op dat het Vredespaleis voor de tweede keer het decor was van het nationale ‘switch-off’ moment.

Het mooie aan Earth Hour is dat je je ook bewust wordt van de lichtvervuiling in onze stad: ’s nachts blijven in honderden bedrijfs- en kantoorpanden in onze stad de lichten aanstaan. Bovendien is het slecht voor de energierekening en het milieu. Voor de verlichting van de openbare ruimte, straatverlichting en het uitlichten van historische gebouwen is dit begrijpelijk, maar voor panden die ’s nachts niet gebruikt worden is dit onnodig.

Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college daarom de volgende vragen:

1. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat er in haar eigen panden ’s nachts geen onnodig licht brandt?

2. Heeft de gemeente beleid en/of doelstellingen op het tegengaan van lichtvervuiling door bedrijfs- en kantoorpanden? Zo ja, wat voor beleid?
Zo nee, waarom niet? Spreekt de gemeente hier zelf bedrijven en instellingen bijvoorbeeld op aan?

3. Geeft de gemeente in het eventuele beleid of de doelstellingen een prioriteit aan panden aan de rand van natuurgebieden in parken, omdat lichtvervuiling daar de meest negatieve invloed heeft op de natuur?

4. Is het onnodig laten branden van lichten onderwerp van gesprek in de relevante duurzaamheidskringen?

5. Welke rol heeft de Omgevingsdienst Haaglanden in het tegengaan van lichtvervuiling? Handhaven zij of spreken zij bedrijven en instellingen aan op lichtvervuiling in het kader van de omgevingsvergunning of de omgevingswet?

Lobke Zandstra Christine Teunissen Arjen Kapteijns Anne Toeters Joeri Oudshoorn Michel Rogier
PvdA Partij voor de Dieren GroenLinks D66 Haagse Stadspartij CDA

Pieter Grinwis
CU/SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer