Schrif­te­lijke vragen Autovrije dag in Den Haag


Indiendatum: okt. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De autovrije dag is in veel gemeenten in Europa onderdeel van de Europese Mobiliteitsweek (16 – 22 september). Zo organiseerden 41 Belgische steden op 16 september een autovrije dag. Mensen worden zich daardoor bewuster van de voordelen van andere, duurzame vervoersmogelijkheden.[1] Daarnaast heeft een autovrije dag een positief effect op de luchtkwaliteit. In Brussel alleen al verbeterde de luchtkwaliteit op die dag met 30%.[2]

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren, mevrouw Holman, PvdA en Maarten De Vuyst, GroenLinks de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de autovrije dagen in Europa?

2. Klopt het dat de Gemeente Den Haag van 2007 – 2010 jaarlijks een autovrije dag organiseerde? Zo ja, wat waren de resultaten van deze dagen? Waarom is de Gemeente Den Haag ermee gestopt?

3. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks dat autovrije dagen bijdragen aan bewustzijn van andere, meer duurzame mogelijkheden dan de auto voor vervoer, andere, meer sociale mogelijkheden voor het openbare ruimtegebruik en aan een betere luchtkwaliteit? Zo nee, waarom niet?

4. De autovrije dag is in veel landen onderdeel van activiteiten in het kader van de Europese Mobiliteitsweek, een project dat duurzame vervoersmiddelen in steden stimuleert. In 2017 namen 2525 gemeenten deel aan deze week.[3]

5. Is het college bereid om in 2019 tijdens de Europese Mobiliteitsweek een autovrije dag te organiseren? Zo nee, waarom niet?

6. Waarom is de gemeente Den Haag niet aangesloten bij de Europese Mobiliteitsweek? Is het college bereid de gemeente aan te melden?

7. In een groeiende stad is de ‘modal shift’, een verschuiving naar het gebruik van andere vervoersmiddelen dan de auto, hard nodig voor een gezonde luchtkwaliteit en het behoud van openbare ruimte. Meerdere autovrije dagen per jaar kunnen het kiezen voor openbaar vervoer, fietsen en lopen in plaats van de auto een stevige stimulans geven. Daarnaast kunnen zij een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Is het college bereid om de mogelijkheid tot meerdere autovrije dagen te onderzoeken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

Janneke Holman
PvdA

Maarten De Vuyst
GroenLinks

[1] https://www.hln.be/regio/sint-niklaas/autoloze-zondag-lokt-pak-volk-naar-stadscentrum~a1a6e821/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

[2] http://www.standaard.be/cnt/dmf20180916_03747344

[3] http://www.mobilityweek.eu/

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 29 jan. 2019

De raadsleden mevrouw Holman, Teunissen en de heer De Vuijst, hebben op 1 oktober 2018 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De autovrije dag is in veel gemeenten in Europa onderdeel van de Europese Mobiliteitsweek (16 – 22 september). Zo organiseerden 41 Belgische steden op 16 september een autovrije dag. Mensen worden zich daardoor bewuster van de voordelen van andere, duurzame vervoersmogelijkheden. Daarnaast heeft een autovrije dag een positief effect op de luchtkwaliteit. In Brussel alleen al verbeterde de luchtkwaliteit op die dag met 30%.

1. Is het college bekend met de autovrije dagen in Europa?

Ja, het college is hiermee bekend.

2. Klopt het dat de Gemeente Den Haag van 2007 – 2010 jaarlijks een autovrije dag organiseerde? Zo ja, wat waren de resultaten van deze dagen? Waarom is de Gemeente Den Haag ermee gestopt?

De gemeente Den Haag organiseerde in het verleden een autovrije dag in het kader van duurzaamheid. De gemeente is hiermee gestopt na invoering van het VCP. Het autovrije gedeelte van het VCP-gebied kwam nagenoeg overeen met het deel dat op de autovrije zondag autovrij werd gemaakt. In de terugblik van 2009 kunt u de resultaten lezen (RIS 172660). Vanaf 2010 is er geen budget meer vrijgemaakt voor een autovrije dag.

3. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks dat autovrije dagen bijdragen aan bewustzijn van andere, meer duurzame mogelijkheden dan de auto voor vervoer, andere, meer sociale mogelijkheden voor het openbare ruimtegebruik en aan een betere luchtkwaliteit? Zo nee, waarom niet?

Er zijn verschillende oogmerken om autovrije dagen in te voeren. Dat kan om bewustwording tot stand te brengen, maar ook om op zo’n dag ruimte te creëren voor allerlei activiteiten en evenementen.

4. De autovrije dag is in veel landen onderdeel van activiteiten in het kader van de Europese Mobiliteitsweek, een project dat duurzame vervoersmiddelen in steden stimuleert. In 2017 namen 2525 gemeenten deel aan deze week.

Het college neemt dit punt voor kennisgeving aan.

5. Is het college bereid om in 2019 tijdens de Europese Mobiliteitsweek een autovrije dag te organiseren? Zo nee, waarom niet?

Hoewel wij gezien het bovenstaande geen directe aanleiding zien om opnieuw een autovrije zondag in te voeren, is het college bereid in het kader van de Europese Mobiliteitsweek te onderzoeken of er in de geest hiervan nieuwe en bij de stad passende alternatieven te onderzoeken. Hierbij zal wel rekening moeten worden gehouden met de bereikbaarheid van Den Haag en met werkzaamheden. Het college zal de resultaten van de verkenning in het eerste kwartaal van 2019 aan de raad sturen.

6. Waarom is de gemeente Den Haag niet aangesloten bij de Europese Mobiliteitsweek? Is het college bereid de gemeente aan te melden?

De gemeente is sinds het beëindigen van de autovrije dag in Den Haag niet meer aangesloten bij de Europese Mobiliteitsweek.

7. In een groeiende stad is de ‘modal shift’, een verschuiving naar het gebruik van andere vervoersmiddelen dan de auto, hard nodig voor een gezonde luchtkwaliteit en het behoud van openbare ruimte. Meerdere autovrije dagen per jaar kunnen het kiezen voor openbaar vervoer, fietsen en lopen in plaats van de auto een stevige stimulans geven. Daarnaast kunnen zij een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Is het college bereid om de mogelijkheid tot meerdere autovrije dagen te onderzoeken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

We zullen bij ons onderzoek deze optie bezien.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Aantasting natuur Nieuw Vredenoord

Lees verder

Schriftelijke vragen Tweetakt maaien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer