Schrif­te­lijke vragen Tweetakt maaien


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft vragen over de duurzaamheid van de maaiwerkzaamheden in Den Haag.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Christine Teunissen de volgende vragen:

  • 1) Gebruikt het college maaimachines en bladblazers met benzinemotoren of met elektrische motoren voor de maai- en bladblaaswerkzaamheden in de stad?
  • 2) Is het college bereid om, indien het maaimachines en/of bladblazers met benzinemotoren gebruikt, over te stappen op machines met elektrische motoren? Zo nee, waarom niet?

Zwerfafval stukmaaien zorgt voor een confetti aan niet te verwijderen snippers plastic, metaal en andere milieuvervuilende materialen. Daarnaast kan het de maaimachines beschadigen.

  • 3) Haalt het college zwerfafval weg voordat het groenstroken maait? Zo nee, waarom niet?
  • 4) Indien het college zwerfafval tot nu toe heeft laten liggen bij maaiwerkzaamheden, is het college bereid dit voortaan vooraf weg te halen? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren