Motie Specifiek advies brandweer


17 oktober 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van Raadsmededeling Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Vliegvuur op Scheveningen'.

Overwegende, dat:

  • in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid staat dat de brandweer zelf de norm stelt dat een vuur met de afmeting van 5*5*4 meter nog blusbaar is;
  • het vuur vorig jaar zeer moeilijk blusbaar was.

Van mening, dat:

  • een blusbaar vuur bijdraagt aan de veiligheid van het afsteken van vuurstapels.

Verzoekt het college:

  • het advies van de brandweer te volgen voor de maximale grootte voor vuurstapels in Den Haag.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV