Motie Vergroot vuur­werk­vrije zone Binnenstad


17 oktober 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van Raadsmededeling Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Vliegvuur op Scheveningen'.

Overwegende, dat:

  • het afsteken van vuurwerk door particulieren ieder jaar letsel, gezondheidsschade, milieuvervuiling en dierenleed veroorzaakt;
  • vuurwerk brand en schade kan veroorzaken bij monumentale gebouwen in het centrum;
  • vuurwerkvrije zones een effectief middel zijn gebleken om de overlast van vuurwerk te beperken;
  • feestgangers op goed bezochte plekken in de binnenstad, zoals het Plein, de Grote Markt en de Oude Molstraat geraakt kunnen worden door afgestoken vuurwerk;
  • de centrale, professionele vuurwerkshow in de binnenstad een alternatief vormt voor het afsteken van particulier vuurwerk.

Verzoekt het college:

  • om de vuurwerkvrije zone “Festivalterrein Hofvijver” uit te breiden, bijvoorbeeld met de gebieden Plein en Grote Markt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP