Schrif­te­lijke vragen Inci­denten vuur­stapels Jaar­wis­seling 2018/2019


Indiendatum: jan. 2019

1. Kan het college aangeven wat de uiteindelijke bouwhoogte is geweest van beide vuurstapels?

2. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen om de maximale hoogte van beide vuurstapels te controleren de afgelopen dagen en welke maatregelen zijn genomen indien er sprake was van overschrijding van deze maximale hoogte? Heeft de gemeente gecontroleerd of de stapel in Duindorp teruggebracht is naar de maximale hoogte na berichten in de media dat er werd doorgebouwd? Zo nee, waarom niet?

3. Hetzelfde geldt voor de stapel in Scheveningen waarvan ook berichten zijn dat hier de maximale bouwhoogte is overschreden?

4. Hoe is het mogelijk dat ondanks afspraken over de maximale hoogte van de vuurstapel deze toch wordt overschreden?

5. Wanneer is het besluit genomen de vreugdevuren aan te steken? Is op enig moment overwogen het besluit te herzien gezien de windrichting, met name in Scheveningen waar de stapel dichter bij de bebouwing ligt, zo nee waarom niet?

6. Wat is de reden geweest voor de gemeente om ondanks de windrichting de vreugdevuren toch te laten aansteken?

7. Op welk advies neemt de gemeente een dergelijk besluit om de vreugdevuren aan te steken, en wie beheert hierbij de algemene veiligheid?

8. Wat is de rol van de brandweer? Heeft de gemeente advies gevraagd over de hoogte van de stapel en het moment van afsteken aan de brandweer?

9. Hoe zijn de initiële richtlijnen en organisatie protocollen voor de vreugdevuren tot stand gekomen, en op basis van welke adviezen zijn deze tot stand gekomen? Wie controleert deze richtlijnen en protocollen? Zijn deze richtlijnen en protocollen afgelopen Nieuwjaarsnacht gehandhaafd?

10. De afgelopen dagen waren er ongeregeldheden in Duindorp na het afkondigen van de bouwstop door de gemeente. In hoeverre heeft dit meegespeeld in een mogelijk besluit om niet te handhaven op de maximale bouwhoogtes van beide stapels?

11. Op welke wijze heeft de hoogte (en daarmee de omvang) bijgedragen aan de kans en impact van de gebeurtenissen gisteravond?

12. Hoe groot was de inzet van hulpdiensten, m.n. brandweer? Wat zijn de consequenties van deze inzet rond het Scheveningse vreugdevuur geweest voor inzet bij calamiteiten elders in stad en regio?

13. Kan het college aangeven hoeveel schade er precies is veroorzaakt door de vuurstapels aan huizen, bezittingen, duinen en het milieu? En kan het college een indicatie geven welke partij welke schade voor zijn rekening neemt?

14. Hoe wordt de aangekondigde evaluatie ingericht? Wie worden daarbij betrokken? Welke beoordelingscriteria worden toegepast met het oog op de volgende jaarwisseling?

15. Welke maatregelen neemt het college om dit voor volgend jaar te voorkomen?

Karsten Klein
CDA

Daniëlle Koster
CDA

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Martijn Balster
PvdA

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Tahsin Çetinkaya
Islam Democraten

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Frans Hoynck van Papendrecht
50PLUS

Adeel Mahmood
NIDA

Hanne Drost
SP