Schrif­te­lijke vragen Bomenkap Paleis­plein


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op de website van de gemeente Den Haag staat een artist’s impression van het nieuwe Paleisplein voor Paleis Noordeinde. Het valt de Partij voor de Dieren op dat er vijf bomen verdwijnen, maar dat desondanks wordt gesproken van een “vergroening”.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1) Is het college bekend met de pagina “Noordeinde, Heulstraat en Hoogstraat: herinrichting” op de website van de gemeente Den Haag[1]?
  • 2) Op de pagina staat een artist’s impression van het aangepakte Paleisplein. Daarop zijn vijf bestaande bomen niet weergegeven. Kan het college bevestigen dat het van plan is deze vijf bomen te verwijderen?
  • 3) De gemeentelijke website geeft aan: “Het plein dat het Noordeinde, de Hoogstraat en de Heulstraat met elkaar verbindt, wordt ruimer en groener. […] Het plein toont nu grijs en grauw, maar wordt straks een groen rustpunt in hartje centrum.” Kan het college aangeven hoe de kap van vijf bestaande, beeldbepalende bomen bijdraagt aan de vergroening van het Paleisplein?
  • 4) Is er al een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van de vijf bomen? Is het college van plan deze vergunning, wanneer deze wordt aangevraagd, te verlenen?
  • 5) Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat deze beeldbepalende bomen bijdragen aan de groene uitstraling van de omgeving, dat zij hittestress helpen tegengaan, dat zij een bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit, en dat zij een toevluchtsoord vormen voor dieren?
  • 6) Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het onwenselijk is dat deze bomen gekapt worden?
  • 7) Is het college bereid de kap van deze vijf beeldbepalende bomen te heroverwegen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/herinrichting-noordeinde-heulstraat-en-hoogstraat.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=noordeinde