Schrif­te­lijke vragen Plant­aardig eten de norm


Indiendatum: dec. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het coalitieakkoord staat: “We tornen niet aan keuzevrijheid, maar binnen de gemeentelijke organisatie en op bijeenkomsten die de gemeente (mede) organiseert, zal het aanbod van vegetarisch eten vergroot worden.” Tijdens de behandeling van de Programmarekening 2017 in de Algemene Raadscommissie d.d. 27 juni 2018 heeft de wethouder Duurzaamheid, Energiebeleid en Transitie toegezegd dat bij de volgende aanbesteding zal worden uitgegaan van het model dat het standaard eten plantaardig is en dat de keuzevrijheid van mensen in stand blijft.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heren Robert Barker en Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat van belang is de consumptie van dierlijke levensmiddelen te verkleinen aangezien dit meer dan plantaardige levensmiddelen bijdraagt aan milieuschade en het klimaatprobleem?

2) Is het college bekend met de artikelen ‘Vegetarisch wordt de norm bij diners van ministerie OCW’[1] en ‘Gemeente Utrecht kiest vanaf nu voor vega lunch’[2]?

3) Is het college bekend met de tekst “We stimuleren vegetarisch eten door het als standaard aan te bieden binnen de gemeentelijke organisatie en op bijeenkomsten die de gemeente (mede) organiseert.” uit het klimaatpact, dat door 13 partijen getekend is?

4) Welke stappen zijn er al genomen om deze doelstellingen uit het coalitieakkoord, de Raadscommissie d.d. 27 juni 2018 en het klimaatpact na te komen?

5) De wethouder Duurzaamheid heeft aangegeven dat er meer informatie zal volgen over de aanbesteding van de gemeentelijke catering. Wanneer komt deze aanvullende informatie? Wanneer zal de aanbestedingsleidraad met de gemeenteraad worden gedeeld?

6) Per wanneer verwacht het college de toezegging dat plantaardig eten de standaard wordt te gaan implementeren?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] https://nos.nl/artikel/2259960-vegetarisch-wordt-de-norm-bij-diners-van-ministerie-ocw.html

[2] https://www.duic.nl/algemeen/gemeente-utrecht-kiest-vanaf-nu-voor-vega-lunch/

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 20 mrt. 2019

De raadsleden Robert Barker en Robin Smit hebben op 27 december 2018 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het coalitieakkoord staat: “We tornen niet aan keuzevrijheid, maar binnen de gemeentelijke organisatie en op bijeenkomsten die de gemeente (mede) organiseert, zal het aanbod van vegetarisch eten vergroot worden.” Tijdens de behandeling van de Programmarekening 2017 in de Algemene Raadscommissie d.d. 27 juni 2018 heeft de wethouder Duurzaamheid, Energiebeleid en Transitie toegezegd dat bij de volgende aanbesteding zal worden uitgegaan van het model dat het standaard eten plantaardig is en dat de keuzevrijheid van mensen in stand blijft.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat van belang is de consumptie van dierlijke levensmiddelen te verkleinen omdat dit meer dan plantaardige levensmiddelen bijdraagt aan milieuschade en het klimaatprobleem?

Het college is ervan op de hoogte dat de consumptie van plantaardig voedsel een lagere belasting voor het milieu met zich mee brengt dan het eten van dierlijke producten.

2. Is het college bekend met de artikelen ‘Vegetarisch wordt de norm bij diners van ministerie OCW’[1] en ‘Gemeente Utrecht kiest vanaf nu voor vega lunch’[2]?

Deze artikelen zijn bekend.

3. Is het college bekend met de tekst “We stimuleren vegetarisch eten door het als standaard aan te bieden binnen de gemeentelijke organisatie en op bijeenkomsten die de gemeente (mede) organiseert.” uit het klimaatpact, dat door 13 partijen getekend is?

Het college is hier van op de hoogte.

4. Welke stappen zijn er al genomen om deze doelstellingen uit het coalitieakkoord, de Raadscommissie d.d. 27 juni 2018 en het klimaatpact na te komen?

Het streven is om een zo duurzaam en gezond mogelijk assortiment aan te bieden. Het vegetarisch aanbod wordt vergroot maar de consument maakt de uiteindelijke keuze. Bij de aanbesteding Levensmiddelen wordt in de leidraad levensmiddelen (als voorbereiding op de nieuwe aanbesteding) gestuurd op het aspect duurzaamheid.

5. De wethouder Duurzaamheid heeft aangegeven dat er meer informatie zal volgen over de aanbesteding van de gemeentelijke catering. Wanneer komt deze aanvullende informatie? Wanneer zal de aanbestedingsleidraad met de gemeenteraad worden gedeeld?

De aanbesteding Levensmiddelen zal in het tweede kwartaal gepubliceerd worden. De leidraad is dan openbaar en via www.tenderned.nl voor de raad in te zien. De raad zal na de gunning over de resultaten van de aanbesteding geïnformeerd worden.

6. Per wanneer verwacht het college de toezegging dat plantaardig eten de standaard wordt te gaan implementeren?

Het college gaat het aanbod van vegetarisch eten vergroten zonder aan de keuzevrijheid van de consument te tornen. Zo zal in het eerste kwartaal van 2019 het aanbod in de banqueting map prominenter dan voorheen gericht zijn op vegetarische producten. Wat betreft het aanbieden van plantaardige producten, hier wordt zoveel mogelijk aandacht aan besteed evenals aan de bereiding daarvan.

N.B. Er is tegelijkertijd sprake van een taakstelling op de restauratieve diensten zoals afgesproken in het collegeakkoord. Dit heeft consequenties voor de middelen die beschikbaar zijn. Maar binnen de mogelijkheden die voorhanden zijn wordt gestuurd en ingezet op het nakomen van de afspraken rondom het aanbod van vegetarische producten.Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephof


de burgemeester,

Pauline Krikke