Schrif­te­lijke vragen Plant­aardig eten de norm


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het coalitieakkoord staat: “We tornen niet aan keuzevrijheid, maar binnen de gemeentelijke organisatie en op bijeenkomsten die de gemeente (mede) organiseert, zal het aanbod van vegetarisch eten vergroot worden.” Tijdens de behandeling van de Programmarekening 2017 in de Algemene Raadscommissie d.d. 27 juni 2018 heeft de wethouder Duurzaamheid, Energiebeleid en Transitie toegezegd dat bij de volgende aanbesteding zal worden uitgegaan van het model dat het standaard eten plantaardig is en dat de keuzevrijheid van mensen in stand blijft.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heren Robert Barker en Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat van belang is de consumptie van dierlijke levensmiddelen te verkleinen aangezien dit meer dan plantaardige levensmiddelen bijdraagt aan milieuschade en het klimaatprobleem?

2) Is het college bekend met de artikelen ‘Vegetarisch wordt de norm bij diners van ministerie OCW’[1] en ‘Gemeente Utrecht kiest vanaf nu voor vega lunch’[2]?

3) Is het college bekend met de tekst “We stimuleren vegetarisch eten door het als standaard aan te bieden binnen de gemeentelijke organisatie en op bijeenkomsten die de gemeente (mede) organiseert.” uit het klimaatpact, dat door 13 partijen getekend is?

4) Welke stappen zijn er al genomen om deze doelstellingen uit het coalitieakkoord, de Raadscommissie d.d. 27 juni 2018 en het klimaatpact na te komen?

5) De wethouder Duurzaamheid heeft aangegeven dat er meer informatie zal volgen over de aanbesteding van de gemeentelijke catering. Wanneer komt deze aanvullende informatie? Wanneer zal de aanbestedingsleidraad met de gemeenteraad worden gedeeld?

6) Per wanneer verwacht het college de toezegging dat plantaardig eten de standaard wordt te gaan implementeren?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] https://nos.nl/artikel/2259960-vegetarisch-wordt-de-norm-bij-diners-van-ministerie-ocw.html

[2] https://www.duic.nl/algemeen/gemeente-utrecht-kiest-vanaf-nu-voor-vega-lunch/