Schrif­te­lijke vragen Wederom spijkers op het strand na vuur­stapels.


Indiendatum: jan. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 11 januari maakte de gemeente Den Haag op internet bekend dat er spijkers lagen op het (Zuider)strand, afkomstig van de pallets die zijn verbrand in de vuurstapels met oud en nieuw. [1]

Door de jaren heen is het afvalprobleem van de vuurstapels toegenomen naarmate de vuurstapels

hoger en hoger werden. Meerdere malen is hier aandacht voor gevraagd bij het college, onder andere

met schriftelijke vragen, en steeds is er beterschap beloofd.

Op 13 april 2017 is er een motie (RIS296772) van onder andere de Partij voor de Dieren aangenomen waarin het college verzocht wordt concreet te maken hoe voorkomen zal worden dat er resten van het vuur op het strand achterblijven of in zee worden geschoven. Deze is door het college beantwoord met de belofte om vervuiling te voorkomen door het plaatsen van metalen platen, en achteraf het strand intensief te reinigen. Nu is gebleken dat dit niet voldoende is geweest.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Robin Smit, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  • 1) Wat is er tijdens de afgelopen jaarwisseling gedaan om het achterblijven van resten van de vuurstapels door de vuren te voorkomen?
  • 2) Op welke manier zijn bij deze vreugdevuren de brandstapels geblust?
  • 3) Wat is er achteraf gedaan om het strand te reinigen?
  • 4) Kan het college verklaren dat er toch restanten en spijkers in de zee terecht zijn gekomen?
  • 5) Kan het college verklaren waarom er na 10 dagen nog steeds resten zijn te vinden op de stranden? Waarom heeft het zo lang geduurd om dit te ontdekken?
  • 6) Kan het college aangeven in hoeverre de maatregelen die vooraf en achteraf zijn getroffen onvoldoende zijn geweest om het strand weer schoon en veilig te maken na de brandstapels?
  • 7) Wat heeft het tot nu toe gekost om de vuurstapels te blussen, de platen neer te leggen en het strand achteraf intensief te reinigen?
  • 8) De gemeente heeft aangegeven dat het strand nogmaals wordt gereinigd. Wat zijn hiervan de extra kosten?
  • 9) Wat denkt het college in de toekomst anders te gaan doen om alsnog te voorkomen dat er restanten en spijkers achterblijven op het strand en in zee terechtkomen?

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

Robert Barker en Robin Smit

Partij voor de Dieren

[1] https://twitter.com/GemeenteDenHaag/status/1083748308005384198

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 5 feb. 2019

Ad. 1 t/m 9:

Zie voor de antwoorden de brief die op 22 januari 2019 naar de commissies Bestuur en Leefomgeving is gestuurd (RIS 301634).