Schrif­te­lijke vragen Haagse wijk Wate­ringse Veld opge­schrikt door lugubere dood van een kat


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op maandagmiddag is in de buurt van de Montevideostraat in de Haagse wijk Wateringse Veld een dode kat aangetroffen door de wijkagent. Het dier hing aan een touw in een poort achter een huizenblok. Dierenmishandeling komt nog veel voor in Den Haag, maar lang niet altijd worden de daders opgespoord en/of opgepakt. Onderzoek toont een sterke correlatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld[1]. Voordat geweld overgaat op mensen heeft de dader al dieren mishandeld. Meer aandacht voor dierenmishandeling is dus voor mens en dier van groot belang.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1) Is het college bekend met de berichtgeving over de dode kat die is aangetroffen in de wijk Wateringse Veld?[2]

  • 2) Kan het college de bevindingen van de politie bevestigen dat de kat is opgehangen?
  • 3) Is bekend bij de wijkagent of er meldingen zijn gedaan over dieronvriendelijk gedrag van mensen in de buurt?
  • 4) Hoeveel dodelijke gevallen van dierenmishandeling hebben zich in de laatste vier jaar in Den Haag voorgedaan?
  • 5) Op welke manieren probeert het college om dierenmishandeling in Den Haag te verkleinen al dan niet te voorkomen?

Uit eerder gestelde vragen van de Partij voor de Dieren (RIS296933) blijkt dat de gemeente een coördinator dierenpolitie en zes agenten als taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed heeft. Deze agenten werken deeltijd aan dier-gerelateerde zaken. In vergelijking heeft de gemeente Rotterdam 17 agenten met het taakaccent dierenwelzijn.[3]

  • 6) Hoe verklaart het college het grote verschil met Rotterdam?
  • 7) Is het college bereid om bij de politie eenheid Den Haag erop aan te dringen meer taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed aan te stellen? Zo nee, waarom niet?
  • 8) Is het college voornemens om samen met de diverse partners zoals de politie, NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming een Plan van Aanpak op te stellen om dierenmishandeling in de gemeente Den Haag aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

In het huidige juridisch systeem komen dierenmishandelaars er vaak met een milde straf vanaf. Er momenteel niet genoeg aandacht en expertise binnen het Openbaar Ministerie.

  • 9) Is het college bereid om bij het driehoek-overleg erop aan te dringen dat bij het Functioneel Parket een officier van justitie op het gebied van Dierenmishandeling wordt aangesteld? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/07/tk-bijlage-rapport-aard-van-het-beestje

[2] https://www.omroepwest.nl/nieuws/3756582/Weerzinwekkende-dood-kat-Hij-is-opgehangen-aan-een-touw

[3] https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dieren/Nota-Dierenwelzijn-Rotterdam.pdf