Partij voor de Dieren eist ophel­dering over dump afval vreug­de­vuren in zee


6 januari 2017

De Partij voor de Dieren heeft het Haagse college van B&W donderdag om opheldering gevraagd over het dumpen van resten van de vreugdevuren in zee. Uit berichtgeving blijkt dat de gemeente Den Haag het smeulende afval, waaronder glasscherven en spijkers, al jaren naar de vloedlijn laat schuiven. Hierdoor belandt het afval in zee, met schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu.

De partij maakt zich grote zorgen over de ernstige milieuvervuiling door de spijkers, glasscherven en ander afval. Christine Teunissen, gemeenteraadslid PvdD Den Haag: “Dit is geen afvalbeleid, dit is wanbeleid. De hoeveelheid zwerfvuil in de Noordzee blijft maar groeien. In plaats van het zeemilieu te verbeteren, stort de gemeente Den Haag er bewust afval bij. Ook dreigen zwemmers en badgasten bezeerd te raken doordat zij in rondzwervende glasscherven of spijkers staan. De gemeente moet alles in het werk stellen dit te voorkomen.”

De Partij voor de Dieren heeft via schriftelijke vragen het college om opheldering gevraagd. Zij wil onder meer bevestigd zien dat de gemeente in het vervolg geen afval meer dumpt in zee. Ook vraagt de PvdD wat het college nu doet om het resterende zwerfafval zoveel mogelijk op te ruimen en hoe het gaat voorkomen dat strandbezoekers bezeerd raken.

Schriftelijke vragen dump afval vreugdevuren in zee

05-01-2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De smeulende overblijfselen van de vreugdevuren, waaronder spijkers en glasscherven, zijn na nieuwjaar vanaf het strand op de vloedlijn gedumpt, zo blijkt uit een bericht in het AD. Nadat de restanten richting de vloedlijn zijn geduwd zijn spijkers verwijderd met een magneet. Deze opruimmethode kan schadelijk zijn voor het milieu. Ook kunnen surfers en badgasten gewond raken.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1.Is het college bekend met het bericht “ ‘Den Haag dumpt afval vreugdevuren in zee’ “ ? Zo ja, kan het college bevestigen dat het afval van de vreugdevuren in zee gedumpt is?

2. Kan het college duidelijk maken waaruit het afval van de vreugdevuren, naast pallethout, glasscherven en spijkers, bestaat?

3. Kan het college aangeven welk label de pallets hebben die voor de vreugdevuren zijn gebruikt? Wordt er gebruik gemaakt van geïmpregneerd hout? Hoe wordt voorkomen dat hout wordt gebruikt dat milieuvervuilend (zowel voor de lucht als de zee) is en slecht is voor de gezondheid? Zijn er andere materialen dan pallets op de vreugdevuren gebruikt?

4. Kan het college uitsluiten dat er door de gebruikte magnetenmethode spijkers in zee en op het strand rondwerven? Graag een toelichting.

5. Wat is er met de glasscherven gebeurd? Kan het college uitsluiten dat er nog steeds glasscherven, op het strand en in de vloedlijn liggen en rondzwerven in zee, waar zij een gevaar vormen voor badgasten en surfers? Zo nee, wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat de glasscherven per direct worden opgeruimd?

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat met de dump van het afval van de vreugdevuren in zee sprake is van ernstige milieuvervuiling? Zo nee, waarom niet? Binnen welke vigerende verordening en wetgeving is het toegestaan het afval van vreugdevuren in zee te dumpen? Graag een toelichting.

7. Heeft de gemeente een protocol voor het verwijderen en schoonmaken van de locaties van de vreugdevuren? Zo nee, is het college bereid dit protocol op te stellen waarbij wordt uitgesloten dat het afval in de vloedlijn wordt gedumpt? Graag een toelichting.

8. Het college heeft in een reactie naar het AD aangegeven dat mensen een melding kunnen maken van afvalresten op het strand en in zee. Hoeveel meldingen heeft het college inmiddels ontvangen? Welke acties zijn en worden ondernomen naar aanleiding van de meldingen? Op welke termijn zijn deze acties ondernomen? Graag een toelichting.

9. Hoe gaat de gemeente in de toekomst de dump van afvalresten van de vreugdevuren in het milieu voorkomen?

10. In voorgaande jaren werd het zand rondom de vreugdevuren uitgegraven om te voorkomen dat badgasten zomers in spijkers zouden stappen. Is ook dit jaar een deel van het zand rondom de vreugdevuren afgegraven? En wat is er met dit zand en de afvalresten gebeurd?

11. Welk schadelijke effecten op het milieu heeft het afsteken van het vreugdevuur volgens het college? Welke maatregelen zijn getroffen om deze schadelijke effecten zoveel mogelijk te beperken?

Op het strand voor het Kurhaus worden ieder jaar verschillende vuurwerkshows gegeven. In het meeste vuurwerk zitten zware metalen die giftig zijn voor het milieu.

12. Wat doet de gemeente met de afvalresten van dit vuurwerk? Welke maatregelen neemt het college om te voorkomen dat deze zware metalen terechtkomen in het zeewater? Graag een toelichting.

13. Als afvalresten van vuurwerk te lang blijven liggen, waaien ze naar andere delen van het strand en in zee. Hoe snel na de vuurwerkshow worden de afvalresten van het vuurwerk opgeruimd? Graag een toelichting.

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Niet honderden bomen kappen voor uitbreiding Madurodam

Madurodam wil uitbreiden en wil hiervoor het aangrenzende bos toe-eigenen en kappen. Terwijl dit bos onderdeel uitmaakt van e...

Lees verder

Partij voor de Dieren: voorgestelde ‘sterfietsroute’ Juliana van Stolberglaan blijft onveilig

De Partij voor de Dieren vraagt de wethouder Verkeer aanstaande woensdag om opheldering over de voorgenomen ‘sterfietsroute’ ...

Lees verder