Bijdrage Haagse aandachts­punten voor de infor­mateur (2-minu­ten­debat)


Cie Bestuur

15 juni 2021

Voorzitter,

Mijn fractie was bij het lezen van de brief aan de informateur wat verbaasd over de inhoud. Of beter gezegd, wat er niet in stond. Al ruim drie jaar verklaart dit college dat er te weinig geld is voor klimaatoplossingen. Voor het renoveren van huizen, voor het klimaatadaptief maken van de stad, voor de mobiliteitstransitie. En hoewel die issues in de brief wel benoemd worden - specifiek of zijdelings - lezen we nergens de oproep aan het Rijk om hier flink in te investeren. We zien nergens de ambitie van dit college om over 9 jaar klimaatneutraal te zijn, de urgentie van het snel isoleren van woningen en van klimaatadaptatie. Heeft de wethouder Duurzaamheid wel input geleverd voor deze brief? Is het college bereid om bij een volgende brief aan de informateur duidelijk te maken wat de duurzaamheidsambities van onze stad zijn en daarbij een passende oproep te doen om structurele middelen? Kan het college richting het Rijk aandringen op meer middelen en landelijke klimaatambities?