Bijdrage Beraad­slaging Binnenhof renovatie


Cie Bestuur

15 juni 2021

Voorzitter,

Met de verhuizing en renovatie van het Binnenhof staan we voor een enorme opgave. De binnenstad zal hier een aardige tijd de nodige overlast van ondervinden. Mijn collega’s hebben al de nodige vragen gesteld over wat dit zal betekenen voor de mensen die wonen en werken in Den Haag. Daarom richt ik mij nu even op de gevolgen van de verbouwing op de buitenruimte.

In de presentatie over de verbouwing kregen we te horen dat er mogelijk pontons op de Hofvijver zullen worden geplaatst als de gevel wordt gerenoveerd. Is bekend hoe lang dit ongeveer zal duren? Zo ja, is er al onderzocht wat dit voor effect zal hebben op de dieren die in de vijver leven? Ook lezen we in het stuk dat de vijver verder waterdicht zal worden gemaakt. Dat riep bij mijn fractie de vraag op wat dit precies betekent voor de waterberging. Wat gebeurt er met de vijver bij heftige regenval?

Ook vragen wij ons af hoeveel vierkante meter aan plein er nu gaat verdwijnen op de Hofplaats. Met de nieuwe ingang zou er opeens een enorm gat vallen in dit plein dat nu gebruikt wordt voor de boerenmarkt, voor demonstraties en voor samenkomst. Vindt de wethouder dit wenselijk? Ook zien we de grondwetbank niet meer terug op de tekeningen. Ook in de technische vragenronde zojuist was hier geen duidelijk antwoord op. Wat gaat hiermee gebeuren? En kan de wethouder vertellen wat de gemeentelijke doelen zijn voor groen en klimaatadaptatie? Ik was blij om te horen dat er wordt gekeken waar er extra bomen bij kunnen komen. Komt er een overzicht van de plannen voor vergroening naar de raad?

Tot slot nog over de tijdelijke bebouwing die gepland staat in Rijksbeschermd stadsgezicht Zorgvliet, pal naast het Catshuis. Mijn fractie heeft hier samen met de Haagse Stadspartij en GroenLinks al vragen over gesteld, helaas is de beantwoording hiervan nog niet binnen. Zojuist hoorden wij dat dit vanwege veiligheidsmaatregelen is. Is ergens aangetoond dat er vanwege de veiligheid een volledig extra kantoorpand nodig is? Zo ja, waar is dit aangetoond? En zijn ergens de resultaten te zien van het onderzoek naar alternatieve huisvesting? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bouwen in Rijksbeschermd stadsgezicht, ook als het tijdelijk is, zo veel mogelijk vermeden moet worden? Is de wethouder bereid om de plannen te weigeren en opdracht te geven om een alternatieve oplossing te zoeken?


Interessant voor jou

Bijdrage Haagse aandachtspunten voor de informateur (2-minutendebat)

Lees verder

Bijdrage Programmarekening 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer