Partij voor de Dieren tegen mega­lomaan Spui­k­wartier


4 november 2014

Het megalomane plan voor de ontwikkeling van het Spuikwartier zou geen doorgang moeten vinden. Belangrijke beginselen als duurzaamheid, hergebruik en een prettige groene leefomgeving zijn in het plan ver te zoeken. De Partij voor de Dieren wil dat het stadsbestuur komt met een zorgvuldige en groene gebiedsvisie, een die kan rekenen op draagvlak van de inwoners van Den Haag. PvdD-fractievertegenwoordiger Robert Barker deed dit voorstel woensdagavond bij de eerste commissievergadering over het Spuikwartier. Komende woensdag- en vrijdagavond zal de gemeenteraad het plan verder bespreken.

Na de afgelopen verkiezingen leek het plan voor de bouw van het Spuiforum van de baan vanwege een gebrek aan draagvlak. Maar door een compromis tussen de Haagse Stadspartij en de Spuiforumcoalitie (D66, CDA, PvdA en VVD) dreigt een project dat nog omvangrijker is. In het gebied rond het Spuiplein wil het nieuwe stadsbestuur onder meer het Koninklijk Conservatorium, het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater een nieuw onderkomen geven en daarnaast ruimte geven aan woningen, horeca en winkels.

Duur
De bouw van een nieuwe kolos kost 176,6 miljoen en de ontwikkeling van het omliggende gebied nog eens 9,2 miljoen. Aan de voorbereidingen voor het oude plan is de gemeente al 7,1 miljoen kwijt. Zo komt de totale begroting nog veel hoger uit dan het oorspronkelijke bedrag van 181 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een bedrag dat volgens de Partij voor de Dieren veel beter besteed kan worden aan een schoner leefmilieu, meer groen en een aangenamere stad voor mens en dier.

Raad is zeggenschap kwijt
Door de gekozen manier van aanbesteden heeft de gemeenteraad geen mogelijkheden om in te grijpen op het definitieve ontwerp. Het stedenbouwkundig beoordelingskader en andere kaders worden zo ruim mogelijk opgesteld. Er worden nauwelijks randvoorwaarden gegeven zodat de stad straks elk willekeurig gebouw moet accepteren en betalen. De projectontwikkelaars krijgen feitelijk een carte blanche.

Bewoners buiten spel
Momenteel laat het college te weinig ruimte voor inbreng van de bewoners. Zo kwam tijdens een van de stadspanels naar voren dat burgers een groen stadsplein wensen en meer groen willen zien in het gebied rondom het Spuiplein, maar die wens komt nauwelijks terug in de plannen.

Groene gebiedsvisie
De Partij voor de Dieren is voorstander van een gebiedsvisie voor het Spuikwartier waarbij duurzaamheid en renovatie leidend zijn. Bij deze visie past de ontwikkeling van het Spuikwartier tot een prettige leefomgeving met een groen, sociaal en cultureel Spuiplein. De Partij voor de Dieren zal hier tijdens de raadsvergadering moties voor indienen.

Robert Barker: “Het plan kost veel geld, de Haagse bevolking wil dit niet en de gemeenteraad weet niet waar ze voor tekent. Wat we nodig hebben in Den Haag is dat de raad zorgvuldige keuzes maakt voor bouwplannen die passen in de omgeving en ten goede komen van de leefomgeving. Op zijn minst moet het college kijken naar waar wel draagvlak voor is, om het vertrouwen in de Haagse politiek te herstellen. Door deze manier van aanbesteden laat de wethouder de gemeenteraad bungelen en de burgers vallen.”

Gerelateerd nieuws

PvdD wil dat Den Haag zich inzet voor eerlijke handel

De Haagse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de dieren heeft samen met de PvdA, GroenLinks en D66 schriftelijke vragen g...

Lees verder

Brede steun voor moties Partij voor de Dieren Den Haag tijdens begrotingsbehandeling 2015-2018

De gemeenteraad heeft vijf van de tien moties aangenomen die Partij voor de Dieren Den Haag afgelopen donderdag 13 november i...

Lees verder