Brede steun voor moties Partij voor de Dieren Den Haag tijdens begro­tings­be­han­deling 2015-2018


14 november 2014

De gemeenteraad heeft vijf van de tien moties aangenomen die Partij voor de Dieren Den Haag afgelopen donderdag 13 november in stemming bracht tijdens de behandeling van de begroting 2015-2018. Daaruit blijkt brede steun voor de duurzame koerswijziging die de Partij voor de Dieren bepleit. Die wijziging is hard nodig, want uit de begroting blijkt dat de stad de basis voor het welzijn van mens, dier, natuur en milieu nu niet op orde heeft.

Vervoer gewonde in het wild levende dieren
Dankzij de aangenomen moties moet het college onder andere onderzoeken uit welk gemeentelijk budget het vervoer van in het wild levende dieren kan worden betaald. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente de plicht heeft om hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen. De gemeente Den Haag vergoedt wel het vervoer en de opvang van zwerfdieren en gevonden huisdieren, maar voor de opvang en vervoer van gewonde duiven, zwanen, egels en andere dieren in de stad niet. Dankzij de motie van de Partij voor de Dieren moet het college nu naar geld op zoek om de ritten van de Dierenambulance te vergoeden als deze dieren hulp nodig hebben.

Campagne tegen impulsaankopen huisdieren
De gemeente gaat een campagne starten om te stimuleren dat mensen huisdieren uit dierenopvangcentra halen. Door een aangenomen motie wordt deze campagne uitgebreid met de aanpak van het probleem bij de bron. Er komt goede voorlichting over wat erbij komt kijken om een huisdier te verzorgen, in samenwerking met dierenwinkels en dierenbeschermingsorganisaties in Den Haag. Dit moet de instroom van dieren in de opvangcentra, als gevolg van ondoordachte aankopen, tegengaan.

Aanpak onnodige verlichting in gemeentegebouwen
Het college moet energieverspilling aanpakken door het aanlaten van onnodige verlichting in gemeentelijke gebouwen aan banden te leggen. De gemeente heeft kostbare energiebesparende maatregelen genomen door de verlichting in de gebouwen te vervangen, maar nog steeds blijft het licht er ’s ochtends en ’s avonds onnodig branden.

Heldere uitleg van ‘duurzaamheid’
Ook steunde een raadsmeerderheid de motie die het college opdraagt in de begroting van 2016 wel duidelijk te maken wat wordt bedoeld met de termen ‘duurzaamheid’ en ‘duurzaam’. Het college gebruikt deze woorden in de huidige begroting in totaal 75 keer, maar door een onduidelijke toelichting weet de gemeenteraad vaak niet wat er precies mee wordt bedoeld. Zo kan de raad de doelen die zijn gesteld om Den Haag duurzamer te maken, niet goed controleren.

Duidelijke doelstellingen klimaatbeleid
De Partij voor de Dieren wil dat Den Haag ambitieuze doelen stelt en concrete stappen zet om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden. Het college wil dat Den Haag in 2040 klimaatneutraal is. Maar in de begroting blijft bij onderwerpen als verkeer, duurzaam inkoopbeleid en energie onduidelijk hoe ver de gemeente is in het behalen van deze ambities. Door een aangenomen motie komt dit in de begroting van 2016 wel duidelijk naar voren.

Christine Teunissen: ‘Waar het in de begroting gaat om de echte basis, een schone lucht, zorg voor dieren, het klimaat en een groene omgeving, stelt het college zichzelf geen concrete doelstellingen. De raad moet juist op deze basale onderwerpen de stappen die het college zet, kunnen controleren. We zijn daarom verheugd over de brede steun voor onze moties die het college er toe dwingen in beweging te komen.