Motie CO2-neutrale nieuwbouw Spui­k­wartier


7 november 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het College inzake Kaders en kredietaanvraag gebiedsontwikkeling Spuikwartier.
Constaterende dat:

  • Den Haag als doelstelling heeft om in 2040 CO2-neutraal te zijn.

Verzoekt het college:

  • CO2-neutraliteit als ‘knock-out criterium’ voor nieuwbouw in het Spuikwartier te hanteren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Christine Teunissen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Motie groene daken Spuikwartier

Lees verder

Motie gedifferentieerde parkeertarieven naar mate vervuiling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer