Motie groene daken Spui­k­wartier


7 november 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het College inzake Kaders en kredietaanvraag gebiedsontwikkeling Spuikwartier.
Constaterende dat:

  • het daklandschap een aspect is dat wordt meegenomen bij de stedenbouwkundige beoordeling.

Overwegende dat:

  • vergroening van de stad een belangrijke bijdrage levert aan de leefomgeving van mens en dier.

Verzoekt het college:

  • groene daken expliciet bij de beoordeling van de bebouwing van het Spuikwartier te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.
Christine Teunissen Aisha Akhiat
Partij voor de Dieren SP


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

CDA, VVD, D66, PvdA, PVV, GvdHelm, GdMos, HSP, ID

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer