Motie groene daken Spui­k­wartier


7 november 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het College inzake Kaders en kredietaanvraag gebiedsontwikkeling Spuikwartier.
Constaterende dat:

  • het daklandschap een aspect is dat wordt meegenomen bij de stedenbouwkundige beoordeling.

Overwegende dat:

  • vergroening van de stad een belangrijke bijdrage levert aan de leefomgeving van mens en dier.

Verzoekt het college:

  • groene daken expliciet bij de beoordeling van de bebouwing van het Spuikwartier te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.
Christine Teunissen Aisha Akhiat
Partij voor de Dieren SP


Status

Aangenomen

Voor

SP, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, D66, PvdA, PVV

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie onbebouwde ruimte Spuikwartier

Lees verder

Motie CO2-neutrale nieuwbouw Spuikwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer