Motie onbe­bouwde ruimte Spui­k­wartier


7 november 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het College inzake Kaders en kredietaanvraag gebiedsontwikkeling Spuikwartier.
Constaterende dat:

  • momenteel niet een bepaling is opgenomen over het oppervlak onbebouwde ruimte.

Overwegende dat:

  • pleinruimte en binnentuinen als ontmoetingsplek van belang zijn,
  • er een risico is dat er een grote kolos ontstaat zonder voldoende open ruimte.

Verzoekt het college:

  • een minimale grootte van onbebouwde ruimte te bepalen en in de aanbesteding van de bouw in het Spuikwartier als randvoorwaarden op te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Christine Teunissen Aisha Akhiat
Partij voor de Dieren SP


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, PVV, PvdA

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie groen oppervlak Spuikwartier

Lees verder

Motie groene daken Spuikwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer