Motie groen oppervlak Spui­k­wartier


7 november 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het College inzake Kaders en kredietaanvraag gebiedsontwikkeling Spuikwartier.
Overwegende dat:

  • vergroening van de stad een belangrijke bijdrage levert aan de leefomgeving van mens en dier.

Verzoekt het college:

  • consortia bij hun voorstel aan te laten geven hoeveel van het oppervlak groen is en deze opgave te betrekken in de beoordeling.

En gaat over tot de orde van de dag.
Christine Teunissen Aisha Akhiat
Partij voor de Dieren SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, ChristenUnie, GroenLinks, HSP, ID

Tegen

CDA, VVD, D66, PvdA, GdeMos, GvdHelm, PVV

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer