Motie herge­bruik Spui­k­wartier


7 november 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het College inzake Kaders en kredietaanvraag gebiedsontwikkeling Spuikwartier.
Constaterende dat:

  • in de beoordeling extra waardering wordt toegekend voor plannen die uitgaan van hergebruik van het Lucent Dans Theater.

Overwegende dat:

  • renovatie de voorkeur heeft boven nieuwbouw en dat hergebruik een leidend beginsel zou moeten zijn bij stadsvernieuwing.

Verzoekt het college:

  • hergebruik van alle bestaande gebouwen bij bebouwing van het Spuikwartier voorrang te geven en als criterium mee te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Christine Teunissen Aisha Akhiat
Partij voor de Dieren SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, ID

Tegen

CDA, VVDPVV, PvdA, D66, HSP, GdeMos, GvdHelm, ChristenUnie

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer