Motie waarde van het ontwerp


7 november 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het College inzake Kaders en kredietaanvraag gebiedsontwikkeling Spuikwartier.

Constaterende dat:

Inpassing van het gebouw aan het Spuikwartier in de omgeving essentieel is en planning een ‘knock-out’ criterium is.

Overwegende dat:

De totale gebiedsvisie van het Spuikwartier zwaarder zou moeten wegen.

Verzoekt het college:

Bij de beoordeling van de inschrijvingen van consortia de volgende aanpassing op de relatieve wegingsfactoren door te voeren:

het percentage dat door het college is toegewezen aan subcriterium Stedenbouwkundige visie te verdriedubbelen.
Het percentage dat door het college is toegewezen aan criterium Planning navenant te verlagen.

De raad te informeren over de wijze waarop dit in de definitieve aanbestedingsleidraad wordt doorgevoerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Aisha Akhiat

Partij voor de Dieren SP


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

CDA, VVD, GroenLinks, PVV, PvdA, D66

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie integrale gebiedsvisie Spuikwartier

Lees verder

Motie hergebruik Spuikwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer