Motie integrale gebieds­visie Spui­k­wartier


7 november 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het College inzake Kaders en kredietaanvraag gebiedsontwikkeling Spuikwartier.

Constaterende dat:

  • het College geen integrale gebiedsvisie op het Spuikwartier heeft ontwikkeld.

Overwegende dat:

  • de Raad dient te voorkomen dat consortia het stadsbeeld bepalen;
  • ï‚· Den Haag baat heeft bij de ontwikkeling van een duurzaam en leefbaar Spuikwartier met een groen en aantrekkelijk Spuiplein.

Verzoekt het college:ï‚·

  • een half jaar de tijd te nemen om een integrale gebiedsvisie te ontwikkelen voor het Spuikwartier en deze visie aan de Raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Aisha Akhiat

Partij voor de Dieren SP


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks

Tegen

CDA, D66, VVD, PvdA, PVV

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie behoud de Vloek

Lees verder

Motie waarde van het ontwerp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer