Motie behoud de Vloek


16 oktober 2014

De Raad,

Overwegende dat het College een vrijplaats van creativiteit, oorspronkelijkheid en vernieuwing wil slopen,

overwegende dat er onvoldoende noodzaak is om in tijden van grote leegstand een topzeilcentrum op de locatie van de Vloek te bouwen,

verzoekt het college geen enkel initiatief tot ontruiming van de Vloek te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

CDA, PVV, VVD, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie geactualiseerde nota dierenwelzijn

Lees verder

Motie integrale gebiedsvisie Spuikwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer