Motie geac­tu­a­li­seerde nota dieren­welzijn


24 juni 2014

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 24 juni 2014, ter bespreking van het concept coalitieakkoord.

Constaterende dat:

  • Gesprekken worden gevoerd met dierenwelzijnsorganisaties over de uitvoering van de gemeentelijke taken.
  • Een incidentele bijdrage van €200.000 aan dierenwelzijn beschikbaar wordt gesteld;

Van mening dat:

  • Dierenwelzijn geen bijproduct is;
  • De gemeente een beleid voor het waarborgen van dierenwelzijn moet ontwikkelen.

Verzoekt het college om:

  • Voor het eind van het jaar een geactualiseerde nota dierenwelzijn te presenteren.

Christine Teunissen,

Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren

Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie voorwaarden dierenwelzijn evenementen

Lees verder

Motie behoud de Vloek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer