Motie voor­waarden dieren­welzijn evene­menten


20 februari 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 februari 2014, ter bespreking van het tweeminutendebat ‘Gebruik van dieren bij evenementen’.


Overwegende dat:

Gemeenten dierenwelzijn (nog) niet als weigeringsgrond mogen opnemen in het vergunningsbeleid van evenementen;
Gemeente Zuidhorn er daarom voor heeft gekozen voorwaarden te stellen ten behoeve van het welzijn van dieren bij evenementen;
Deze voorwaarden luiden dat de veiligheid en het welzijn van de dieren gegarandeerd dienen te zijn en de dieren een veilig onderkomen dienen te hebben;


Van mening dat:

Het niet méer dan vanzelfsprekend is om bij evenementen waar dieren worden gebruikt voorwaarden te stellen om het welzijn van deze dieren te beschermen;
Het gemeenten mogelijk gemaakt moet worden om het gebruik van dieren bij evenementen te verbieden;


Verzoekt het college om:

In afwachting van de nieuwe regels voorwaarden voor dierenwelzijn op te stellen en vergunningsaanvragers hier expliciet op te wijzen;
Bij de landelijke overheid aan te dringen op het mogen opnemen van dierenwelzijn als weigeringsgrond in het gemeentelijk evenementenbeleid.


Status

Aangenomen

Voor

SP

Tegen

CDA, D66, PVV, PvdA

Lees onze andere moties

Motie onderzoek gedifferentieerde parkeertarieven

Lees verder

Motie geactualiseerde nota dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer