Motie onderzoek gedif­fe­ren­ti­eerde parkeer­ta­rieven


23 januari 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 23 januari 2014, ter bespreking van het tweeminutendebat over luchtkwaliteit.

Overwegende dat:

  • Schoner verkeer de insteek van het gemeentelijk beleid zou moeten zijn;
  • Sturing op schoner verkeer via parkeertarieven mogelijk is.

Verzoekt het college om:

  • Te onderzoeken hoe gedifferentieerde parkeertarieven, op basis van de mate van milieuvervuiling van de auto, ingevoerd kan worden in de stad en de Raad hier voor het zomerreces over te informeren.

Marieke de Groot,
Partij voor de Dieren

Tobias Dander,
D66


Status

Verworpen

Voor

D66

Tegen

PVV, CDA, VVD, PvdA

Lees onze andere moties

Motie geen bomenkap voor parkeerplek

Lees verder

Motie voorwaarden dierenwelzijn evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer