Motie geen bomenkap voor parkeerplek


23 januari 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 23 januari 2014, ter bespreking van het tweeminutendebat over luchtkwaliteit

Constaterende dat:

  • In Den Haag bomen gekapt worden voor de aanleg van parkeerplaatsen.


Overwegende dat:

  • Bij herplant van gekapte bomen voor hele jonge bomen wordt gekozen;
  • Oudere bomen een grotere bijdrage leveren aan het leefklimaat;
  • Parkeerplekken het gebruik van de auto stimuleren met alle negatieve gevolgen, voor het leefklimaat, van dien.

Verzoekt het college om:

  • Geen enkele boom meer te kappen voor de aanleg van een parkeerplek.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Verworpen

Voor

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie overal betaald parkeren

Lees verder

Motie onderzoek gedifferentieerde parkeertarieven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer