Partij voor de Dieren: verblijfs­plaatsen voor vogels en vleer­muizen in het nieuwe Spui­k­wartier


3 september 2015

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de bespreking van het Spuikwartier-ontwerp aandacht gevraagd voor verblijfsplaatsen van vogels en vleermuizen. Binnen het plangebied nestelen momenteel verschillende dieren, waaronder de slechtvalk, een bedreigde diersoort. Door nieuwe verblijfsplaatsen zal het gebied voor deze diersoorten in de toekomst aangenamer worden.

In Den Haag huizen twee paren slechtvalken, waarvan er een nestelt in het plangebied. Door de ontwikkeling van het Onderwijs- en Cultuurcomplex dreigen deze bijzondere diersoorten, maar ook andere beschermde diersoorten hun vaste rust- en/of nestplaats te verliezen. Volgens de Flora- en Faunawet zijn de rust- en nestplaatsen het gehele jaar rond beschermd.

Bij de bespreking van het bestemmingsplan Spuikwartier zegde wethouder Wijsmuller aan de Partij voor de Dieren toe alternatieve broedlocaties voor de slechtvalk te zullen ontwikkelen. Daarnaast heeft hij toegezegd dat geschikte verblijfplaatsen en nestkasten voor de gierzwaluw, huismus en vleermuis worden ontwikkeld.

In het voorlopige ontwerp is hier echter niets van terug te vinden. In het plan wordt zelfs gesproken over het weren van vogelnesten. De Partij voor de Dieren heeft daarop nogmaals in de commissie opgeroepen om zijn toezeggingen na te komen.

Christine Teunissen, raadslid Partij voor de Dieren Den Haag: "De fauna dreigt het ondergeschoven kindje te worden in de inrichting het nieuwe Spuikwartier. De plannen mogen niet ten koste gaan van het leefgebied en de bescherming van bijzondere diersoorten: de slechtvalk, huismus, vleermuis en gierzwaluw in de binnenstad."​

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil opheldering over voorgenomen kap 141 bomen

Partij voor de Dieren Den Haag heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de vijf kapvergunningen die de gemeente in het...

Lees verder

Eerste reactie begroting 2016: Den Haag heeft economische tunnelvisie

DEN HAAG, 8 september 2015 – Een eerste reactie op de vanmiddag gepresenteerde begroting voor 2016 van het college van B&W va...

Lees verder