Partij voor de Dieren wil ophel­dering over voor­ge­nomen kap 141 bomen


19 augustus 2015

Partij voor de Dieren Den Haag heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de vijf kapvergunningen die de gemeente in het kader van herinrichtingen recent heeft aangevraagd. De partij eist opheldering over het schijnbare gemak waarmee de gemeente Den Haag wil overgaan tot de kap van maar liefst 141 bomen. Raadslid Christine Teunissen (PvdD) pleit voor een cultuurverandering bij de gemeentelijke organisatie waarbij behoud van bestaande bomen het uitgangspunt is.

De Partij voor de Dieren vindt dat bomen niet zomaar gekapt mogen worden. Hoe ouder en groter bomen zijn, hoe meer ze bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad. Bomen leveren bijvoorbeeld zuurstof en vangen fijnstof op, zorgen voor een aangenaam stadsklimaat, helpen tegen wateroverlast en bieden nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen. Ook uitgedrukt in geld zijn bomen veel waard; hoe ouder een boom, hoe kostbaarder.

De Partij voor de Dieren heeft het stadsbestuur daarom vragen gesteld over de voorgenomen kap van 141 bomen aan de Snelliusstraat, Galvanistraat, Archimedesstraat, Moerweg en het Slachthuisplein. Zij wil weten waarom herinrichting noodzakelijk is, of behoud van de bomen is overwogen en of verplanting is onderzocht. Verder heeft de Partij voor de Dieren gevraagd of het college de komende drie jaar nog meer herinrichting van plan is waarbij bomen zullen worden gekapt. De Partij voor de Dieren vraagt zich hierbij af of bij herinrichting het behoud van bestaande bomen als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Raadslid Christine Teunissen: "Zeker bij een groene stad achter de duinen past het volstrekt niet om bomen te kappen omdat ze slechts 'in de weg staan'. Daar heeft het nu wel alle schijn van. De gemeente vraagt aan de lopende band kapvergunningen aan, terwijl niet kap, maar behoud van waardevolle bestaande bomen het uitgangspunt moet zijn bij nieuwe plannen."

Gerelateerd nieuws

PvdD: pak zorgwekkend aantal misstanden met honden aan

Partij voor de Dieren Den Haag heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat binnen Zuid-Holland in ...

Lees verder

Partij voor de Dieren: verblijfsplaatsen voor vogels en vleermuizen in het nieuwe Spuikwartier

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de bespreking van het Spuikwartier-ontwerp aandacht gevraagd voor verblijfsplaatsen va...

Lees verder