Eerste reactie begroting 2016: Den Haag heeft econo­mische tunnel­visie


8 september 2015

DEN HAAG, 8 september 2015 – Een eerste reactie op de vanmiddag gepresenteerde begroting voor 2016 van het college van B&W van de gemeente Den Haag. De Partij voor de Dieren is verontrust over de prioritering in de begroting. Alles draait om de economie van de stad sterker te maken. Een leefbare stad met oog voor biodiversiteit, milieu en dierenwelzijn lijken het onderspit te delven.

In de begroting voor 2016 is een van de belangrijkste thema’s van het komende jaar voor het college de groei van de economie. De economische motor van Den Haag moet weer gaan lopen. Echter de brandstofprijzen van deze motor zijn torenhoog. Miljoenen worden uitgegeven aan talloze economische investeringen.

Door inzet op economische groei dreigt de leefomgeving verder in de verdrukking te komen. Op veel punten verschaft de begroting hier te weinig duidelijkheid over. De Partij voor de Dieren wil bijvoorbeeld helderheid over het budget voor het groenonderhoud. Op deze post is het negatieve verschil met de begroting van 2015 aanzienlijk te noemen: ruim 12 miljoen euro. De Partij voor de Dieren wil van het college weten waarom hier zo fors in gesnoeid is.

Christine Teunissen raadslid Partij voor de Dieren Den Haag: “De economische tunnelvisie kan desastreuse gevolgen hebben voor het meest kwetsbare in de stad. De Partij voor de Dieren zal tijdens de begrotingsbehandeling dan ook veel voorstellen doen om het tij te keren naar een duurzaam, diervriendelijk en groen Den Haag.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: verblijfsplaatsen voor vogels en vleermuizen in het nieuwe Spuikwartier

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de bespreking van het Spuikwartier-ontwerp aandacht gevraagd voor verblijfsplaatsen va...

Lees verder

U-gebouw Koningin Julianaplein voorlopig van de baan

De raadscommissie leefomgeving debatteerde afgelopen donderdag voor de tweede keer over de toekomst van het Koningin Julianap...

Lees verder