U-gebouw Koningin Juli­a­na­plein voorlopig van de baan


11 september 2015

De raadscommissie leefomgeving debatteerde afgelopen donderdag voor de tweede keer over de toekomst van het Koningin Julianaplein. De Partij voor de Dieren Den Haag keert zich sinds de eerste presentatie van de plannen in februari fel tegen het voornemen om een U-vormig gebouw met winkels, horeca en woningen op het plein neer te zetten. De partij presenteerde tijdens de vergadering een tegenvoorstel voor een groen, levendig en geborgen Koningin-Julianaplein. Veel partijen gaven blijk van sympathie voor dit voorstel. De voltallige commissie stuurde wethouder Revis terug naar de tekentafel. Binnenkort komt het college met een nieuw plan, waarin de wensen van de raadsleden voor de inrichting van het Koningin Julianaplein worden meegenomen.

Ondanks de stevige kritiek, bleef de wethouder tijdens het debat van mening dat het U-gebouw de beste oplossing biedt voor het momenteel kale en tochtige Koningin Julianaplein. De Partij voor de Dieren vindt dat een U-vormig gebouw geen recht doet aan de centrale stadsentree. Zij vreest dat het gebouw een vanger van de zeewind wordt en dat het de doodsteek zal zijn voor de horeca en detailhandel. Het uitzicht op de Koekamp verdwijnt en de kans op een groen en levendig plein wordt door het gebouw ontnomen.

Volgens de wethouder kon het originele bouwplan nog voldoende worden aangepast aan de wensen van de bewoners, ondernemers en de politiek. Dit stuitte de raadsleden tegen de borst, wat leidde tot een unicum in de Haagse politiek. Op initiatief van de Partij voor de Dieren besloten de raadsleden het debat halverwege voor gezien te houden. Zij hadden geen hoop meer op een vruchtbaar debat.

Raadslid Christine Teunissen: “Doorgaan had geen enkele zin, omdat de wethouder zich niets aan trok van de mening van de commissie. We hebben daarom besloten de vergadering te beëindigen en hem verzocht met een notitie te komen over het Koningin Julianaplein waarin de mening en de opmerkingen van de gemeenteraad zijn meegenomen. Wij zullen de plannen kritisch bekijken en blijven pleiten voor een levendige, groene en geborgen stadsentree.”

Gerelateerd nieuws

Eerste reactie begroting 2016: Den Haag heeft economische tunnelvisie

DEN HAAG, 8 september 2015 – Een eerste reactie op de vanmiddag gepresenteerde begroting voor 2016 van het college van B&W va...

Lees verder

Raadscommissie positief over initiatiefvoorstel ‘MKB in goede banen’

De commissie bestuur heeft woensdag ‘MKB in goede banen’ besproken, een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en de...

Lees verder