Raads­com­missie positief over initi­a­tief­voorstel ‘MKB in goede banen’


17 september 2015

De commissie bestuur heeft woensdag ‘MKB in goede banen’ besproken, een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij. De initiatiefnemers willen het voor MKB-ondernemers makkelijker maken om mensen die een bijstandsuitkering hebben aan te nemen. Een ruime meerderheid van politieke partijen uitte steun voor een onderzoek naar de mogelijkheden om dit plan uit te werken tot een regeling.

Den Haag kent momenteel een hogere werkloosheid dan het landelijk gemiddelde. Eind 2014 waren ruim 43.000 Hagenaars werkloos en het aantal bijstandsuitkeringen in de stad blijft groeien. Zelfs mensen die volledig arbeidsgeschikt zijn komen niet aan het werk, omdat er een structureel tekort aan banen is.

De Partij voor de Dieren wil dat het voor lokale MKB-ondernemers makkelijker wordt om mensen aan te nemen die een bijstandsuitkering hebben. Met het initiatiefvoorstel ‘MKB in goede banen’ kan de gemeente voorzien in een verzekering voor MKB-ondernemers. Als de omzet van een bedrijf relatief minder is gestegen dan de loonkosten, compenseert de gemeente een gedeelte van de extra loonkosten die hij voor de nieuwe medewerker heeft gemaakt.

Een ruime meerderheid van de commissieleden sprak steun uit voor het instellen van een werkgroep die gaat onderzoeken of ‘MKB in goede banen’ uitgewerkt kan worden tot een concept-regeling. De Partij voor de Dieren is verheugd over dit resultaat. Christine Teunissen, raadslid PvdD: “We hebben te maken met een grootschalig allocatieprobleem waarbij er genoeg werk te doen is, maar toch een groot tekort is aan banen. Met deze regeling nemen we een belemmering om iemand extra aan te nemen bij ondernemers weg en creëren we echte extra banen, een fundamenteel verschil met en een goede aanvulling op de bestaande maatregelen.”

De raad stemt 1 oktober over het opstarten van de werkgroep die het plan verder gaat onderzoeken.

Lees hier het opinieartikel ‘Verzeker werkzoekende van werk, werkgever van omzet’ door Christine Teunissen en Joeri Oudshoorn.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief