Bijdrage Ople­vering AMARE


Cie Ruimte

8 juli 2021

Voorzitter,

Tot het eind blijft Amare een probleemdossier. Nu is alweer de opleverdatum niet gehaald. Betekent dit dat nu eindelijk Cadanz wordt beboet? Kan de wethouder verder ingaan op de gevolgen voor de opening? Als de instellingen er nu nog niet in kunnen komen moet de opening worden uitgesteld.

Voorzitter, de package deal zou de oplossing voor al de problemen zijn, maar sindsdien komen er enkel nieuwe issues bij. Kan de wethouder aangeven welke gevolgen dit heeft voor de post onvoorzien? Maakt de gemeente nu extra kosten? Wie draagt de uitstelkosten; de gemeente of instellingen?

Kan de wethouder verder enig zicht geven op wanneer de oplevering wel zal plaatsvinden? En kan hij aangeven welke gebreken de gemeente aan Cadanz heeft gecommuniceerd? Kan deze brief met de raad worden gedeeld?