Verkoop van de Titaan


Cie Bestuur

8 juli 2021

Voorzitter

Mijn fractie vond het eigenlijk wel jammer om te lezen dat de Titaan wordt verkocht. De Partij voor de Dieren is van mening dat dit project een mooie manier is om bij te sturen op het soort bedrijvigheid dat we graag willen hebben in deze stad. Kan de wethouder uitleggen waarom dit stokpaardje eerst en gemeentelijk bouwplan moest zijn, maar u opeens verkocht kan worden? De wethouder gebruikt de Titaan altijd als voorbeeld van hoe goed de gemeente bezig is op gebied van ImpactEconomy en maakindustrie en start-up economie en een duurzame Binckhorst. Hoe gaat de gemeente hier verder op aansturen als ze haar stokpaardjes verkoopt? Hoe wordt het publieke belang hier gediend? Het lijkt erop dat al die belangen moeten wijken voor financieel belang. Graag een reactie van de wethouder.

Wij zijn dan ook benieuwd naar de verkooptender en in hoeverre de gemeentelijke doelstellingen worden vastgehouden. En hoe gaat dat op de lange termijn? Blijft de huur bijvoorbeeld laag genoeg voor beginnende bedrijven? Worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen aangehouden? Kan de wethouder hier iets over zeggen?

Ook staat in de brief dat de marktpartij die besluit om de Titaan te kopen automatisch partner wordt van de gemeente in de ontwikkeling van het gebouw. Wat wordt hier precies mee bedoeld?

Verder is de investering in de Titaan geraamd op afgerond circa 14,6 mln, hoe is tot dit bedrag gekomen?

En tot slot, er waren plannen voor groenontwikkeling op en om de Titaan, op welke manier wordt geborgd dat dit kwalitatief in orde zal zijn en dat het onderhoud ervan goed geregeld wordt?