Bijdrage warm­teplan Binck­horst: Trekvliet – Maanweg


Cie Leef­om­geving

7 juli 2021

Warmteplan

Voorzitter,

We spraken in december al over het plan Laakhavens en over dit plan zouden we dezelfde vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld over de schaalgrootte en hoe gezorgd kan worden voor echt duurzame energie.

Bij de behandeling van het warmteplan Laakhavens uiten we hier ook al onze zorgen over. Toen kwam de wethouder met een toezegging om de raad meer mee te nemen rond de aanbesteding zodat hier nog op kon worden bijgestuurd. Er zou vertrouwelijk worden aangegeven hoe de aanbesteding zou worden vormgegeven aan de hand van de concurentiegerichte dialoog. Wanneer krijgen we deze informatie? Bij de beantwoording van de technische vragen lijkt de wethouder deze toezegging te zijn vergeten. Daarom de vraag of de wethouder hier snel meer informatie over kan geven, want dan kunnen we het bij de stemming rond dit plan betrekken.