Motie herge­bruik Anton Phil­lipszaal en Lucent Dans­theater


17 september 2015

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 september 2015, ter bespreking van OCC

Overwegende dat:

  • het consortium aangeeft 90% van de staalconstructie van het Lucent Danstheater te kunnen hergebruiken.
  • delen van het betoncasco volgens het consortium één op één kunnen worden hergebruikt.
  • zij aangeeft dat het huidige dak van de Anton Philipszaal (ruimtevakwerk en betonplaten) kan worden hergebruikt als dak voor de ensemblezaal in het OCC.
  • een deel van de bouwmaterialen volgens het consortium direct na demontage een bestemming in het nieuwe gebouw krijgt (deuren, zittingen, glas uit de gevel en parketvloeren).
  • het consortium aangeeft 37% van het sloopafval opnieuw te gebruiken.
  • het wenselijk is de bestaande constructies en oude materialen zoveel mogelijk te hergebruiken.

Verzoekt het college:

  • per de door het consortium genoemde mogelijkheid tot hergebruik aan te geven of dit daadwerkelijk gaat plaatsvinden en aan te geven wat de gevolgen zouden zijn van het overgaan tot hergebruik.
  • hierbij zoveel mogelijk hergebruik van onderdelen van de bestaande gebouwen als uitgangspunt te nemen.

Met vriendelijke groet,


Christine Teunissen Inge Vianen Mustafa Ockuoglu

Partij voor de Dieren GroenLinks Groep Ockuoglu


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP

Tegen

D66, PvdA, CDA, VVD

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement Bedenkingen Schoenmakersvakschool

Lees verder

Motie oproep tot analyse oorzaken vluchtelingenstromen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer