Motie oproep tot analyse oorzaken vluch­te­lin­gen­stromen


18 september 2015

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2014, ter bespreking van Raadsmededeling inzake Aanpak vluchtelingenproblematiek en statushouders (RM 280),

Overwegende dat:

Den Haag, met beperkte capaciteit om vluchtelingen op te vangen, baat heeft bij het inzichtelijk maken en beleid ontwikkelen op het aanpakken van de oorzaken van vluchtelingenstromen,

Verzoekt het college:

Het kabinet te vragen een analyse te maken van de oorzaak van de vluchtelingenstromen, waarin de effecten van de klimaatverandering, de Nederlandse handelspolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio's worden meegewogen.

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen Arnoud van Doorn Mustafa Ockuoglu

Partij voor de Dieren Partij van de Eenheid Groep Ockuoglu


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, ID, PvdD, PvdE, GroepOkcuoglu

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, HSP, PVV, CU/SGP, GvdHelm, GdMos, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer