Motie vlees­vrije dag binnen gemeen­te­lijke orga­ni­satie


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016 - 2019 (RIS 285871),

Constaterende dat:

  • De gemeente Den Haag kansen wil benutten om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen,

Overwegende dat:

  • Wanneer alle Nederlanders 1 dag in de week geen vlees zouden consumeren in 1 klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens gehaald[1],
  • De gemeente hierin een belangrijke voorbeeld- en signaalfunctie heeft,
  • Het invoeren van een vleesvrije dag geen kosten met zich brengt en alleen maar voordelen oplevert voor dieren, milieu, klimaat en gezondheid,
  • Instellingen als de Universiteit van Utrecht, Wageningen UR, Erasmus Universiteit en bedrijven op de Zuidas in Amsterdam al wel een vleesvrije dag hebben ingevoerd,

Verzoekt het college:

  • Een dag per werkweek in te stellen waarop geen vlees- of visgerechten worden geserveerd in de gemeentelijke kantines en restaurants.

Christine Teunissen, Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren Groep Okcuoglu

[1] http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/03/eating-less-meat-curb-climate-change; http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie oproep tot analyse oorzaken vluchtelingenstromen

Lees verder

Motie verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer