Motie vlees­vrije dag binnen gemeen­te­lijke orga­ni­satie


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016 - 2019 (RIS 285871),

Constaterende dat:

  • De gemeente Den Haag kansen wil benutten om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen,

Overwegende dat:

  • Wanneer alle Nederlanders 1 dag in de week geen vlees zouden consumeren in 1 klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens gehaald[1],
  • De gemeente hierin een belangrijke voorbeeld- en signaalfunctie heeft,
  • Het invoeren van een vleesvrije dag geen kosten met zich brengt en alleen maar voordelen oplevert voor dieren, milieu, klimaat en gezondheid,
  • Instellingen als de Universiteit van Utrecht, Wageningen UR, Erasmus Universiteit en bedrijven op de Zuidas in Amsterdam al wel een vleesvrije dag hebben ingevoerd,

Verzoekt het college:

  • Een dag per werkweek in te stellen waarop geen vlees- of visgerechten worden geserveerd in de gemeentelijke kantines en restaurants.

Christine Teunissen, Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren Groep Okcuoglu

[1] http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/03/eating-less-meat-curb-climate-change; http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM


Status

Aangehouden

Voor

Tegen