Aanvul­lende vragen over ‘Meer kunst voor een mooiere stad’


Indiendatum: 17 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 6 april 2023 diende de Partij voor de Dieren een set schriftelijke vragen in genaamd ‘Meer kunst voor een mooiere stad’ (RIS315147). Naar aanleiding van deze vragen ontving de Partij voor de Dieren reacties die aanleiding geven tot een aantal aanvullende vragen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Kan het college toelichten wat de achtergrond is van de passage in de GRIP rapportage uit 2018 (RIS300605, bijlage 2) waarin gesteld wordt dat voor ‘Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan’ een bijdrage van €0,11 mln. is ontvangen op grond van de percentageregeling?

  2. Kan het college aangeven welk beleid met betrekking tot de percentageregeling van toepassing was, waardoor dit bedrag toen gereserveerd werd voor openbare kunst? Hoe lang heeft dit beleid gegolden en wanneer is dat aangepast?

  3. Kan het college toelichten wat precies bedoeld is dat het bedrag “via de RGB toegevoegd aan het project FJ095”?

  4. Kan het college aangeven waar dit bedrag aan uitgegeven is?

  5. Kan het college toelichten of dit bedrag besteed is ten bate van de Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan?

Ook wordt in dezelfde GRIP rapportage een bijdrage ten bate van het bomenfonds van €0,1 mln genoemd.

6. Kan het college toelichten waar het bedrag dat in het kader van dit project in het bomenfonds gestort is, aan besteed is?

7. Kan het college toelichten of dit bedrag besteed is ten bate van de Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan? Zo niet, waarom niet?

8. Kan het college deze vragen tegelijk beantwoorden met de eerder gestelde vragen ‘Meer kunst voor een mooiere stad’ (RIS315147)?


Robert Barker
Partij voor de Dieren


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Toekomst boerderijdieren Jacobahof

Lees verder

Schriftelijke vragen Wat gebeurt er met de Appelloods?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer