Schrif­te­lijke vragen Wat gebeurt er met de Appel­loods?


Indiendatum: 20 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Theatergezelschap House of Rat maakt gebruik van de Appelloods aan de Laan van Poot. Deze loods beschikt over voldoende ruimte voor opslag en er maken daarnaast ook kunstenaars gebruik van deze ruimte. Recent hebben zij te horen gekregen dat zij vanaf eind volgend jaar vanwege onder andere veiligheidsoverwegingen geen gebruik meer kunnen maken van de Appelloods aan de Laan van Poot.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden: Gerritsen (Partij voor de Dieren), Bom (Hart voor Den Haag), van Esch (D66), Holman (PvdA) de volgende vragen:

  1. Kan college bevestigen dat House of Rat is medegedeeld dat zij eind volgend jaar uit de loods weg moeten?

  2. De loods kan volgens de gemeente niet meer gebruikt worden voor de huidige activiteiten vanwege veiligheidsoverwegingen. Kan het college toelichten welke andere bestemming de Appelloods krijgt wanneer het contract met House of Rat afloopt en waarom?

  3. Kan het college toelichten wat deze veiligheidsoverwegingen zouden zijn? Wat zou er nodig zijn om de locatie weer veilig te maken?

  4. Is het college het met de indieners eens dat de Appelloods een prachtige maak en broedplaats is en dat het dus zeer onwenselijk is als deze plek met deze bestemming zal verdwijnen? Zo nee, waarom niet?

  5. Is het college het met de indieners eens dat er momenteel een schrijnend tekort is aan maak- en/of broedplaatsen en dat leegstand van een dergelijk pand dus meer dan zonde is?

  6. Op welke wijze betrekt het college bewoners bij de beslissingen over deze locatie in de wijk? Kan het college dit beschrijven?Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Coen Bom

HvDH

Andrew van Esch

D66

Janneke Holman

PvdA