Gemeente Den Haag zwicht: infor­matie openbaar


22 augustus 2023

De gemeente Den Haag maakt adviezen over de inrichting van de stad voortaan openbaar. Na een lange juridische strijd met gemeenteraadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren zwicht de gemeente. Barker, fractievoorzitter van de PvdD: ‘Ik ben blij dat de gemeente zich nu eindelijk aan de wet wil gaan houden en adviezen over de openbare ruimte openbaar maakt.’

In Den Haag beoordeelt de Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) plannen voor stadsinrichting, zoals bij de aanleg van wegen of groen. Na aandringen van de Partij voor de Dieren onthult de gemeente nu meer van deze adviezen die vroeger geheim bleven. ‘Bewoners stellen vaak vragen over deze adviezen, bijvoorbeeld over de plaatsing van afvalcontainers of de redenen achter het verdwijnen van groen,’ legt Barker (PvdD) uit. ‘Deze informatie was geheim en mysterieus, maar nu krijgen inwoners meer zicht om te begrijpen hoe overheidsbesluiten tot stand komen.’

Een rookgordijn
Opmerkelijk genoeg verzette de gemeente Den Haag zich tegen openbaarmaking, ondanks de Wet open overheid die openbaarheid juist voorschrijft. Pas na een rechtszaak moest de gemeente zich gewonnen geven. Barker (PvdD): ‘Het is schokkend dat de gemeente zo lang een rookgordijn heeft opgetrokken rond haar besluitvorming, terwijl de wet overduidelijk is.’

Stap vooruit, maar niet genoeg
Om de gemeente Den Haag transparanter te maken heeft de Partij voor de Dieren eerst vragen gesteld en een voorstel ingediend. Dit voorstel werd verworpen, omdat de informatie volgens wethouder Bredemeijer (CDA) ‘niet relevant was’. Vervolgens verzocht raadslid Barker via de Wet open overheid om de geheime adviezen. Toen hij die informatie niet kreeg, is hij in bezwaar gegaan. Uiteindelijk moest het stadsbestuur hem gelijk geven. Barker (PvdD): ‘Het is belachelijk dat de wethouder zich niet aan de wet houdt en een raadslid een juridische procedure moet aangaan om verandering te bereiken. Wanneer komt de gemeente tot het besef dat zij transparanter moet worden?

Gerelateerd nieuws

Gesprekken over coalitie met Hart voor Den Haag niet gelukt

Onze fracties zijn deze week, op advies van verkenner Arie Slob, oriënterende gesprekken aangegaan over de kansen om een coal...

Lees verder

PvdD gaat onderhandelen voor een donkergroen en progressief akkoord

De afgelopen weken heeft de Partij voor de Dieren verkennende gesprekken gevoerd over een mogelijke coalitie met D66, GroenLi...

Lees verder