Bijdrage Afdoening Motie Duin­pa­vil­joens


31 augustus 2023

Voorzitter,

Twee punten over de duinbunkers: falende heroverweging en de wijsheid van een second opinion.

Over heroverweging. Dit zou het doel moeten zijn van een proces bij de adviescommissie bezwaarschriften. Ik citeer: “uitgangspunt is de heroverweging van het primaire besluit door het bestuursorgaan zelf. Het bestuursorgaan beperkt zich hierbij niet alleen tot de rechtmatigheid van het primaire besluit, maar besteedt ook aandacht aan beleidsaspecten.”

Voorzitter, deze ruime heroverweging is precies wat de Partij voor de Dieren mist. De gemeente argumenteert waarom zij vinden dat ze gelijk hebben en laat niets blijken van heroverweging. Kan de wethouder hierop reflecteren? En specifiek ook aangeven waarom bijvoorbeeld niet is gekeken naar de mogelijkheden van een van een juridisch sluitende afwijzing van deze vergunning?

Vandaag spreken we over de afdoening van de motie van de VVD. Deze riep op “de raad te informeren over de mogelijkheden en mee te nemen in de te nemen stappen om tot een alternatief ontwerp te kunnen komen”. Weer doet het college dit niet. Waarom zet het college niet alles op alles om hier een alternatief ontwerp te faciliteren, gegeven dat de raad hier om vraagt? Graag een reactie van de wethouder.

Mijn fractie roept het college op een second opinion door een andere welstandscommissie te laten uitvoeren. Hier zijn goede redenen voor. Ik noem er 2. Ten eerste: het verwachte eindbeeld van de omgeving zoals die voorlag ten tijde van de behandeling door welstand is ingrijpend veranderd doordat de bouwplannen van az fisheries en simonis van tafel zijn. Ten tweede: de welstandscommissie heeft marginaal getoetst door de rol van het q-team en er zijn bij belanghebbenden en in de raad veel twijfels of daadwerkelijk een goede toetsing heeft plaatsgevonden op de beeldkwaliteit van het plan.

Wat mijn fractie betreft is er duidelijk, behoefte aan een second opinion op het bouwplan. Graag een reactie van de wethouder. We roepen het stadsbestuur deze fout te herstellen.