Bijdrage Bestem­mingsplan Vroondaal Deel 2 3e wijziging


31 augustus 2023

Voorzitter,

Mijn fractie kan zich aansluiten bij de door de SP gestelde vragen over de oplossing voor de woonwagen.

Een paar vragen. Allereerst, kan de wethouder ingaan op wat de gevolgen zijn voor het groen? Hoe zit het precies met het aanpassen van de groene bestemming in een woonbestemming? Is daarbij afgewogen om het anders te doen? Zou nu niet ook het moment zijn om het Vroondaalplan wat aan te passen en juist voor wat meer verdichting te kiezen?

Dan stikstof. Klopt het dat er alleen een berekening is gemaakt van de gebruiksfase en niet de bouwfase? Of is die berekening er wel en kan die worden gedeeld?

Over verkeer, in het Westland zijn ook veel bouwplannen en de wegen zijn al te vol met auto’s in dit gebied. Wordt ook naar ontwikkelingen in de omgeving gekeken en zou dit niet een reden zijn om de parkeernorm naar beneden bij te stellen?