PvdD voor het eerst in Haagse coalitie


2 oktober 2023

De Partij voor de Dieren treedt toe tot de Haagse coalitie samen met D66, GroenLinks, PvdA, CDA en DENK. Den Haag wordt de eerste G4 (grootste 4) stad waarin de PvdD in de coalitie komt. Robert Barker, fractievoorzitter en kandidaat-wethouder van de PvdD: ‘We zijn trots om in deze turbulente tijden een diepgroen akkoord te mogen presenteren.’

Het coalitieakkoord dat maandag is gepresenteerd bevat veel groene en progressieve plannen. Zo komt er gratis OV voor kinderen, een milieuzone voor bevoorrading langs de kust, en flinke investeringen in de natuur en voor dieren. Bomen worden beter beschermd en de kapvergunningsplicht voor bomen in achtertuinen blijft behouden. De coalitie ondersteunt verder dierenartskosten voor minima, investeert in lokale culturele instellingen en geeft extra steun aan werkende armen. Barker (PvdD): ‘In dit diepgroene akkoord is veel aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en groen. Den Haag krijgt nieuwe natuur, veilige hondenlosloopgebieden en een zero emissie zone.'

Diervriendelijk akkoord

Het coalitieakkoord heeft aandacht voor de intrinsieke waarde van dieren, voor dierenmishandeling en voor dierenleed bij hengelen. Bovendien komt er geld om de opvang van gewonde dieren te vergoeden en schaft Den Haag de hondenbelasting af. Barker (PvdD): ‘In Den Haag zijn er meer dieren dan mensen. Zij verdienen onze aandacht en bescherming.’

Groene wethouder

Robert Barker wordt de eerste PvdD-wethouder in een G4-stad. Hij is nu nog fractievoorzitter in de Haagse raad. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de buitenruimte, dierenwelzijn en het milieu. Barker (PvdD): ‘Ik voel me vereerd dat ik me als wethouder mag gaan inzetten voor dier, natuur en milieu. We gaan de stikstofcrisis, ecologische crisis en klimaatcrisis in gezamenlijkheid aanpakken.’

Rap tempo

Het Haagse stadsbestuur kenmerkte zich de afgelopen tijd door turbulentie en chaos. Dit leidde uiteindelijk tot één mogelijke coalitie: een centrum-linkse samenwerking tussen zes partijen. Binnen een maand bereikten deze partijen relatief snel een akkoord. Voor het eerst vroegen ze ook oppositiepartijen om input. Barker (PvdD): ‘Naast de idealen van de Partij voor de Dieren, willen we ook bijdragen aan een betere bestuurscultuur in de Haagse raad.'

Onderstaand een lijstje van 20 punten uit het coalitieakkoord. We:

 1. ondersteunen de opvang van gevonden en gewonde dieren

 2. voeren gratis OV in voor kinderen

 3. investeren in nieuwe natuur

 4. voeren een milieuzone voor bevoorrading bij de kust in om kwetsbare natuur te beschermen

 5. steunen minima met dierenartskosten

 6. hebben meer aandacht voor dierenmishandeling en illegale dierenhandel

 7. investeren in middelgrote en kleine culturele instellingen en in de cultuurankers in de wijken

 8. maken hondenlosloopgebieden veiliger

 9. gaan versteende wijken vergroenen

 10. schaffen de hondenbelasting af

 11. gaan lokaler, biologischer en plantaardiger eten

 12. beschermen bomen beter en behouden de kapvergunning voor achtertuinen

 13. bestrijden toegenomen geweld en intolerantie jegens de queergemeenschap

 14. geven de natuur het primaat op het strand bij de duinen

 15. ondersteunen werkende armen met de uitbreiding van de ooievaarspas

 16. zetten vissenwelzijn hoger op de agenda

 17. zetten in op een betere opvang voor dakloze mensen en snellere uitstroom naar een eigen huis

 18. komen met duidelijke tussenstappen naar een klimaatneutraal Den Haag

 19. gaan het afvalprobleem verminderen en investeren in meer gescheiden inzameling van GFT

 20. pakken slecht geïsoleerde woningen en leegstand aan


Lees het hele akkoord hier.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Terugblik op de raad

Nieuw Vredenoord Nieuw Vredenoord is een Natuurnetwerk Nederland gebied. Hier dreigen vele honderden bomen gekapt te worden....

Lees verder

Smit nieuwe fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Den Haag - De Haagse Partij voor de Dieren fractie gaat verder in een nieuwe samenstelling. Fractievoorzitter Robert Barker i...

Lees verder