Terugblik op de raad


5 en 6 juli 2023

7 juli 2023

Energiecrisis
In het debat over de energiecrisis hebben we de wethouder gevraagd wat hij een acceptabele deadline vindt om mensen nog in ongezonde schimmel huizen van woningcorporaties te laten wonen. Helaas ontbrak een daadkrachtige aanpak in de schimmelproblematiek. Daarom hebben we een voorstel ingediend om met concrete maatregelen en een planning te komen. Dit voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen.


Droogte
We zien de laatste tijd veel jonge aangeplante bomen die uitdrogen en uiteindelijk doodgaan. Het is beter voor de bomen en voor de portemonnee om nieuwe aanplant de eerste 3 jaar goed te verzorgen. Daarom dienden we een voorstel om deze bomen beter in de gaten te houden en bewoners te betrekken bij het signaleren. Dit voorstel werd aangenomen.

Vleermuizen
Op de Koekamp leven veel dieren, ook nachtdieren zoals vleermuizen. Door de felle verlichting van Staatsbosbeheer worden ze verdreven. Daarom gaat de gemeente op ons verzoek Staatsbosbeheer hierop aanspreken.


Torens Bellevue
Met dit grote bouwplan van het college, wordt het vertrouwen in de politiek beschaamd. Er is twee jaar geleden gekozen om minder hoog te bouwen, om zo omwonenden tegemoet te komen. Nadat de ontwikkelaar is gaan stampvoeten dat het toch hoger moet, draait de gemeente haar besluit terug en staat toe dat het gebouw bijna 200 meter hoog mag worden. Ook worden de woningen kleiner dan het vastgestelde beleid toestaat. We stemden daarom tegen het plan voor de nieuwe hoge torens bij het centraal station, maar een meerderheid van de raad nam het voorstel toch aan.

Cultuur
Na een oproep van jonge creatievelingen uit de culturele sector om Den Haag de culturele hoofdstad van Europa te maken in 2033, dienden wij een motie in om te onderzoeken of dit een goed idee is. In 2033 mag Nederland namelijk een stad aandragen om een jaar het culturele middelpunt te laten zijn. Wat ons betreft is het wel een voorwaarde dat dit echt ten goede komt van de Haagse sector, en geen elitair prestigeproject wordt. Ons voorstel werd aangenomen.


Participatie
De Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar hoe de gemeente omgaat met bewonersparticipatie. Daaruit bleek dat de gemeente op veel punten nog tekortschiet. Het college gaf aan dat alle verbeteringen terug zouden komen in de nieuwe beleidsnota participatie. Dat duurt dan nog te lang. Daarom dienden we een voorstel in om maatregelen die snel te nemen zijn al door te voeren. Ons voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen.


Voorstellen bij de jaarrekening
De laatste raadsdag ging over de jaarrekening van de gemeente Den Haag. We dienden veel voorstellen in om komend jaar mee aan de slag te gaan. Zo kwamen we met voorstellen om te investeren in hondenlosloopgebieden, ecologische zones en de wildopvang. Ook kwamen we met voorstellen om fietsnietjes makkelijker aan te vragen, een noodfonds voor minima met huisdieren te starten en om de subsidie voor groene daken breder beschikbaar te stellen. Helaas haalden deze voorstellen geen meerderheid. Ook werd ons voorstel om de autovrije dag weer in te voeren met één stem verschil verworpen. Onze voorstellen om de pakkans van dierenmishandelaars te vergroten, een versnelling rond walstroom te realiseren en queer dakloze jongeren op te vangen werden aangenomen.