Motie Autovrije dag


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmarekening 2022.

Constaterende, dat:

  • Den Haag tussen 2007 – 2010 jaarlijks een autovrije dag organiseerde;

  • in reactie op schriftelijke vragen uit 2019 van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA het college al aangaf herinvoering te gaan verkennen;

  • dit ook in het Uitvoeringsprogramma ruimbaan voor de fiets (RIS306923) als suggestie werd gegegeven;

  • een autovrije dag vele voordelen kent, zoals het beperken van fossiele brandstoffen, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verlagen van de stikstofuitstoot en ruimte geven voor de fiets en voetganger.

Overwegende, dat:

  • een autovrije dag ook de bewustwording vergroot van de voordelen als de auto een minder prominente rol in het straatbeeld speelt.

Verzoekt het college:

  • volgend jaar de autovrije dag weer in te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, PVV, Forum voor Democratie