Motie Groene daken door heel Den Haag


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmarekening 2022.

Constaterende, dat:

  • Den Haag door klimaatverandering steeds meer te maken krijgt met zware regen, en perioden van droogte en hitte;

  • groene daken een belangrijke bijdrage leveren tegen hittestress en wateroverlast;

  • maar 1% van de Haagse daken een groen dak heeft;

  • de afgelopen jaren de subsidiepot voor groene daken nagenoeg nooit was uitgeput;

  • de subsidieregeling sinds dit jaar is beperkt tot een zeer klein deel van Den Haag.

Overwegende, dat:

  • de extra inzet op wijken met de meeste kans op wateroverlast en hittestress een goede ontwikkeling is, maar er niet toe mag leiden dat er geld op de plank blijft liggen;

  • in 2022 maar 31 van de 260 subsidies voor groene daken in de buurten kwam waar de nieuwe subsidie klimaatadaptatie nu tot is beperkt;

  • de huidige focus op specifieke buurten de kans op onderuitputting vergroot.

Verzoekt het college:

  • de uitputting van de subsidiepot te monitoren en de subsidieregeling uit te breiden tot een groter deel van Den Haag wanneer op 1 oktober 2023 nog meer dan 50% van de subsidiepot beschikbaar is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, DENK

Tegen

D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie