Schrif­te­lijke vragen Duurzamer bedanken


Indiendatum: 13 jul. 2023

Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP, Robert Barker, Partij voor de Dieren

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het is een goed gebruik om nieuw beëdigde raadsleden en fractievertegenwoordigers welkom te heten met een bloemetje. Hetzelfde geldt voor vertrekkende raadsleden en andere mensen die iets betekend hebben voor onze stad, en waarvan in de raadzaal afscheid wordt genomen. Daarnaast worden er op verschillende plekken in het stadhuis wekelijks verse boeketten neergezet. Een mooi en feestelijk gebaar, maar niet erg duurzaam. De bloemen groeien vaak in een verwarmde kas of worden ingevlogen met het vliegtuig. Daarnaast kost het kweken van bloemen veel water en worden er vaak bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bovendien verdwijnen de bloemen na een relatief korte tijd weer in de prullenbak. De Eerste Kamer heeft hier een passende oplossing voor gevonden: nieuw beëdigde senatoren kunnen nu ook kiezen voor een plant1.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) en Robert Barker (PvdD) de volgende vragen:

  1. Is het college het met de indieners eens dat een snijboeket niet het meeste duurzame geschenk of bedankje is?
  2. Kan het college aangeven of er wel eens is nagedacht over een alternatief voor de boeketten die wekelijks op het stadhuis worden neergezet?
  3. Is het presidium het met de indieners eens dat een snijboeket niet het meest duurzame geschenk of bedankje is?
  4. Kan het presidium aangeven of er wel eens is nagedacht over een alternatief voor de boeketten die worden uitgereikt bij de beëdiging en afscheid van raadsleden en fractievertegenwoordigers?
  5. Zijn college en presidium bereid om te kijken naar meer duurzame alternatieven in plaats van snijboeketten en bijvoorbeeld (al dan niet optioneel) (biologische) planten te geven bij vertrek of beëdiging en neer te zetten op de diverse plekken in het stadhuis?
Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP
Robert Barker
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 13 jul. 2023
Antwoorddatum: 28 nov. 2023

Het raadslid mevrouw Kloppenburg-Reedeker en de heer Barker heeft op 14 juli 2023 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het is een goed gebruik om nieuw beëdigde raadsleden en fractievertegenwoordigers welkom te heten met een bloemetje. Hetzelfde geldt voor vertrekkende raadsleden en andere mensen die iets betekend hebben voor onze stad, en waarvan in de raadzaal afscheid wordt genomen. Daarnaast worden er op verschillende plekken in het stadhuis wekelijks verse boeketten neergezet. Een mooi en feestelijk gebaar, maar niet erg duurzaam. De bloemen groeien vaak in een verwarmde kas of worden ingevlogen met het vliegtuig. Daarnaast kost het kweken van bloemen veel water en worden er vaak bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bovendien verdwijnen de bloemen na een relatief korte tijd weer in de prullenbak. De Eerste Kamer heeft hier een passende oplossing voor gevonden: nieuw beëdigde senatoren kunnen nu ook kiezen voor een plant.

1. Is het college het met de indieners eens dat een snijboeket niet het meeste duurzame geschenk of bedankje is?
Het college is zich ervan bewust dat een bos bloemen niet het meest duurzame geschenk of bedankje is, maar de ervaring leert dat veel personen het krijgen van een snijboeket wel zeer waarderen.

2. Kan het college aangeven of er wel eens is nagedacht over een alternatief voor de boeketten die wekelijks op het stadhuis worden neergezet?
Ja, het college is daar actief mee bezig. Zo is de intentie om boeketten die op diverse plekken in het stadhuis staan op korte termijn te vervangen door bakken met bloeiende vaste seizoensplanten.

3. Is het presidium het met de indieners eens dat een snijboeket niet het meest duurzame geschenk of bedankje is?
Dit is een vraag aan het presidium. Het advies is deze vragen in het presidium te agenderen.

4. Kan het presidium aangeven of er wel eens is nagedacht over een alternatief voor de boeketten die worden uitgereikt bij de beëdiging en afscheid van raadsleden en fractievertegenwoordigers?
Dit is een vraag aan het presidium. Het advies is deze vragen in het presidium te agenderen.

5. Zijn college en presidium bereid om te kijken naar meer duurzame alternatieven in plaats van snijboeketten en bijvoorbeeld (al dan niet optioneel) (biologische) planten te geven bij vertrek of beëdiging en neer te zetten op de diverse plekken in het stadhuis?
Het college is bereid om voortaan te kiezen voor duurzame (zoveel mogelijk biologische) varianten.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,

Ronald Nomes Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Verkeerssituatie Monsterseweg

Lees verder

Schriftelijke vragen Goede zorg voor Haagse bomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer