Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten


Raad

19 december 2019

Voorzitter,

Veel maatschappelijke problemen kunnen we aanpakken met mes en vork. Door ons eetgedrag dragen we bij aan insectensterfte, bodemuitputting en de stikstofcrisis. De natuur heeft het vanwege ons voedingspatroon zwaar te verduren. Ook de vee-industrie speelt een grote rol bij de opwarming van de aarde. Om in 2030 klimaatneutraal te zijn moeten we onze voeding niet vergeten. Hiervoor hebben we een vastgelegd gemeentelijk voedselbeleid nodig. Met dit initiatiefvoorstel proberen de HSP, PvdA en de Partij voor de Dieren dit op de rails te krijgen.

En voorzitter, we zien al resultaat. In de programmabrief van de wethouder heeft voedsel een grotere rol gekregen en we zijn blij dat de nieuwe coalitie ons initiatiefvoorstel omarmd. De coalitie zegt dat ze met dit voorstel aan de slag gaat; we gaan daarom uit van de steun van coalitiepartijen.

Ten opzichte van de versie van de Commissie hebben we zoals toegezegd het college tegemoetgekomen en hebben we het principe van vegetarisch eten als standaard uitgewerkt. Ik hoop daarom dat we vandaag deze aanzet die de HSP, PvdA en Partij voor de Dieren doen voor een gedragen Haags voedselbeleid kunnen vaststellen.

Met gemeentelijk beleid kunnen we namelijk bijdragen aan het eten van meer plantaardig, biologisch, regionaal en gezond voedsel.

Dank u wel.